poland 3

Học bổng được cấp như một phần của chương trình bao gồm đào tạo văn bằng bậc 2 miễn phí bằng tiếng Ba Lan (tiếp nối khóa học dự bị dài 1 năm để theo học tại Ba Lan) và văn bằng bậc 3 đào tạo ở trường đại học công lập giám sát bởi Bộ chịu trách nhiệm giáo dục bậc cao.

Bộ Ngoại thương là một cục chính phủ nước Cộng hòa Ba Lan có nhiệm vụ duy trì quan hệ ngoại giao của Ba Lan và điều tiết sự tham gia vào các tố chức chính trị siêu cường quốc quốc tế và vùng miền ví dụ như Liên minh Châu Âu và Liên Hợp Quốc.

Bậc học : Tiến sĩ và Thạc sĩ

Ngành học : Học bổng cấp cho đào tạo tất cả các ngành nhằm giúp sinh viên nâng cao giáo dục

Giá trị học bổng : Chi phí nhà ở và sinh hoạt là PLN 1350 mỗi tháng.

Số lượng học bổng : Không rõ

Học bổng có thể nhận ở Ba Lan.

Yêu cầu:

Văn bằng bậc 2 (Thạc sĩ):

 • Tốt nghiệp văn bằng bậc 1 (hoàn thành năm 2016 hoặc 2017) đào tạo một trong các ngành khoa học đã kể trên hoặc đang là sinh viên năm cuối văn bằng bậc 1 niên khóa 2016/17.
 • Nếu không có bằng bậc 1 trong hệ thống giáo dục bậc cao ở đất nước cấp bằng, thì nhận sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc tương đương (hoàn thành nằm 2016 hoặc 2017) hoặc hiện là sinh viên năm cuối bằng Thạc sĩ và tương đương niên khóa 2016/17, đào tạo một trong các ngành khoa học đã nêu.

Văn bằng bậc 3 (Tiến sĩ):

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc tương đương không quá 3 năm (không áp dụng với những người đang học tập tại Ba Lan)
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc tương đương hoàn thành tại đất nước gốc của ứng viên sẽ được ưu tiên (tuy nhiên, không loại trừ cơ hội nộp đơn của sinh viên nhận bằng tại Ba Lan)

Hạn chót nộp hồ sơ:

23/06/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Văn bằng bậc 2 (Thạc sĩ): Yêu cầu ứng viê nộp bảng câu hỏi đã hoàn thành và được ký tên về hộp thư ngoại giao Hà Lan, cùng với các tài liệu đính kèm :

 • Bản mô tả luận văn dự thảo theo các tiêu chí sau : 1.5-2 trang A4, cỡ chữ 12, khoảng cách 1.5; các yếu tố cần thiết cho luận văn bao gồm : đề xuất chủ đề, vấn đề và giải pháp nghiên cứu, mô tả chi tiết từng chương mục
 • Bản sao văn bằng bậc 1 cùng bản phụ, nếu thiếu văn bằng bậc 1 trong hệ thống giáo dục bậc cao ở đất nước gốc, thì dùng bản sao bằng Thạc sĩ hoặc tương đương và bản phụ hoặc chứng nhận điểm số đạt được học kỳ mùa đông ở năm cuối của văn bằng bậc 1 hoặc năm cuối bằng Thạc sĩ hoặc tương đương, và ngày hoàn thành dự kiến.
 • Bản sao giấy khám sức khỏe
 • Bản sao hộ chiếu

Văn bằng bậc 3 (Tiến sĩ): Thông qua sự cho phép của trường đại học đối với người nước ngoài theo học văn bằng 3, yêu cầu sinh viên nộp cho Cục Công nhận học thuật và Trao đổi quốc tế ( Bureau for Academic Recognition and International Exchange) đơn ứng tuyển đã hoàn thành và ký tên cùng các tài liệu đính kèm sau :

 • Bản thảo luận án Tiến sĩ chuẩn bị theo các quy chuẩn sau : 4-5 trang A4, cỡ chữ 12, khoảng cách dòng 1.5; các yếu tố cần thiết cho luận văn bao gồm : đề xuất chủ đề, vấn đề và giải pháp nghiên cứu, mô tả chi tiết từng chương mục
 • Bản sao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ (cùng bản bổ sung) cho phép học lên Tiến sĩ ở đất nước cấp bằng (không áp dụng với sinh viên đang học ở Ba Lan), giấy xác nhận nhập học tại trường (hoặc giấy hẹn nhập học) theo hình thức đối với sinh viên nước ngoài, cho văn bằng bậc 3 với học bổng của Bộ Khoa học và Giáo dục bậc cao, xác nhận rằng tình trạng tài chính sẽ thay đổi nếu sinh viên nước ngoài không nhận học bổng (không áp dụng cho người đang học tại Ba Lan)
 • Ý kiến của 2 viện đào tạo độc lập (giáo sư hoặc PhD), bao gồm ít nhất 1 từ Ba Lan
 • CV và cover letter
 • Bản sao giấy khám sức khỏe (không yêu cầu với người đang học tại Ba Lan)
 • Bản sao hộ chiếu
 • Bản sao giấy tờ cho phép lưu trú trên lãnh thổ Ba Lan (dành cho người đang học tại Ba Lan hoặc có visa)

Đơn tuyển

Xem thêm thông tin:

Link học bổng

Nhân tin học bổng qua Email: