unswChương trình học bổng mới của UNSW (University of New South Wales) Scientia PhD hiện đang có sẵn cho tất cả sinh viên quốc tế mới du học tại Úc. Có 125 suất học bổng cho năm học 2019.

UNSW-Campus

Chương trình học bổng của UNSW Scientia PhD nhằm mục đích thu hút các ứng cử viên có năng lực vào các lĩnh vực nghiên cứu chiến lược trong môi trường nghiên cứu, cố vấn, phát triển nghề nghiệp, lãnh đạo và cộng đồng.

Trường Y tế Công cộng và Y học Cộng đồng (SPHCM) là một nhà lãnh đạo trong y tế công cộng, y học cộng đồng, quản lý sức khỏe và tăng cường hệ thống y tế. Sứ mệnh của trường là thúc đẩy sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật và tăng cường hệ thống y tế và đi đầu trong nghiên cứu và giáo dục.

Ngành học: Học bổng được trao trong lĩnh vực Y tế công cộng (Public Health).

Bậc học: Tiến sĩ.

Giá trị học bổng: Những quyền lời của học bổng này bao gồm:

 • Một khoản trợ cấp 40.000 đô la mỗi năm trong bốn năm.
 • Học phí được bảo hiểm cho toàn bộ thời gian 4 năm.
 • Một gói hỗ trợ lên đến $ 10,000 mỗi năm cho sự hỗ trợ của các hoạt động phát triển, hợp tác quốc tế và các chi phí liên quan khác.
 • Làm việc trên các dự án nghiên cứu chất lượng cao với đội ngũ giám sát tốt nhất trong môi trường đẳng cấp thế giới.
 • Huấn luyện và cố vấn sẽ tạo thành một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển lãnh đạo được cá nhân hóa của bạn.
 • Chương trình bắt đầu vào học kỳ năm 2019.

Số lượng: 125.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại Úc.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

 • Đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh của UNSW;
 • Đáp ứng các yêu cầu về cư trú;
 • Không được ghi danh vào một chương trình tiến sĩ tại UNSW hoặc một tổ chức khác tại thời điểm nộp đơn;
 • Được chấp nhận nhập học vào chương trình tiến sĩ tại UNSW, được giám sát bởi một nhóm giám sát;
 • Thực hiện chương trình tiến sĩ tại Đại học trong năm học bổng;
 • Được ghi danh là ứng cử viên toàn thời gian trừ khi Đại học đã phê chuẩn giải thưởng bán thời gian theo mục 3.5.
 • Được đặt trong khuôn viên của UNSW trong ít nhất hai năm kể cả năm đầu tiên của học bổng

Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở cấp độ cao hơn theo yêu cầu của trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 20/7/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Sau khi vòng đăng ký mở, ứng viên phải liên hệ với một trong những giám sát viên được phê duyệt và thảo luận xem người giám sát đó có hỗ trợ đơn đăng ký hay không. Mỗi người giám sát chỉ có thể liệt kê tối đa hai ứng viên trên mỗi khu vực nghiên cứu.

Một khi các giám sát viên đã chỉ định ứng viên của họ, những người nộp đơn đăng ký sẽ được cung cấp một mẫu đơn xin học bổng của UNSW Scientia PhD mà phải được hoàn thành với sự tham vấn của các giám sát viên mà họ muốn hợp tác.

 • Bước 1: Các ứng viên tiềm năng xác định một dự án Scheme Scholarship Scheme và nhóm giám sát mà họ muốn tham gia.
 • Bước 2: Ứng viên tiềm năng gửi thư bày tỏ mong muốn và quan tâm của mình đến nhóm giám sát thông qua trang web Apply và cung cấp thông tin về kinh nghiệm và trình độ nghiên cứu của mình.
 • Bước 3: Nếu kinh nghiệm và kỹ năng của người nộp đơn tương lai phù hợp với kỳ vọng của nhóm giám sát, họ sẽ liên hệ với người nộp đơn để thảo luận về dự án và các bước tiếp theo để thực hiện.
 • Bước 4: Nhóm giám sát đề cử tối đa 2 người nộp đơn để xem xét.
 • Bước 5: Các ứng viên được đề cử sẽ được mời nộp đơn đầy đủ, cần được thực hiện với sự tham vấn của nhóm giám sát.
 • Bước 6: Người nộp đơn phải sử dụng hệ thống Đăng ký trực tuyến để hoàn tất đơn đăng ký của họ và tải lên mẫu đơn đăng ký.
 • Bước 7: Các ứng viên được đánh giá bởi các khoa và Ủy ban SHARPest.
 • Bước 8: Ứng viên được phân bổ xếp hạng và học bổng được thực hiện. Kết quả được biết vào đầu tháng 11.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: