Đại học Công nghệ Chalmers đang cung cấp khoảng 50 học bổng IPOET trong năm 2018, do Hội đồng Giáo dục Đại học Thụy Điển tài trợ, dành cho sinh viên phải trả học phí trong thời gian tới.

stipendialnaya-programma-ipoet-universiteta-chalmers-university-of-technology

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: Không giới hạn - Tất cả ngành học hiện có cho chương trình Thạc sĩ tại Chalmers (Xem tại Đây).

Giá trị học bổng:

  • Cắt giảm 75% học phí (cho 4 kì/ chương trình 2 năm);
  • Những sinh viên có thành tích học tập nổi trội trong năm thứ nhất có thể sẽ nhận được khoản học bổng cắt giảm lớn hơn, gồm 85% học phí trong suốt năm học thứ hai và năm học cuối;
  • Học bổng không bao gồm tiền mặt chuyển cho các ứng viên trúng tuyển.

Đối tượng: Sinh viên từ các nước không thuộc Liên minh Châu Âu (EU) hay Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA).

Số lượng học bổng: 50 học bổng.

Yêu cầu:

  • Sinh viên từ các nước không thuộc Liên minh Châu Âu (EU) hay Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) có nghĩa vụ trả học phí cho Giáo dục Đại học ở Thụy Điển
  • Sinh viên chương trình Thạc sĩ năm thứ nhất
  • Việc tuyển chọn dựa trên mức độ thành tích học tập xuất sắc của ứng viên, trong đó cơ bản gồm  điểm trung bình trọng số, mặt khác là mức độ phát triển của trường Đại học nước nhà (gồm vị trí trên danh sách xếp hạng toàn cầu) và thứ tự ưu tiên của đơn đăng ký cho các chương trình Thạc sĩ Chalmers.

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/01/2018 (hàng năm).

Phương thức nộp hồ sơ:

Để ứng tuyển trước tiên sinh viên cần làm một đơn đăng ký trực tuyến cho một hoặc một số chương trình Thạc sĩ tại Chalmers trên trang web universityadmissions.se. Mỗi ứng viên được giao cho một mã số đăng ký 8 chữ số, và mã số này được yêu cầu để điền vào hoàn thành đơn đăng ký học bổng.

Xem thêm thông tin:

Xem thên thông tin học bổng và phương thức đăng kí tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: