London

Hiện có hàng loạt học bổng ISH hợp tác với một số viện đào tạo tại London. Nhà ở sinh viên quốc tế (International Student House) cung cấp học bổng cư trú (Residential Scholarship) cung cấp nhà ở miễn phí tại ISH lên đến 1 năm và 3 năm trong một vài trường hợp đặc biệt.

Nhà ở sinh viên quốc tế London là nơi cư ngụ của 700 sinh viên, thực tập sinh, và sinh viên đào tạo người Anh và quốc tế.

Nếu Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất thì sinh viên cần đáp ứng điều kiện ngôn ngữ Anh của trường cho các khóa học sau đại học.

Bậc học: Chương trình học bổng cư trú 2 năm dành cho sinh viên bậc sau đại học

Ngành học: Học bổng cung cấp nhà ở trong suốt quá trình sinh viên học tại London

Giá trị học bổng: Nhà ở sinh viên quốc tế (International Student House) cung cấp học bổng cư trú (Residential Scholarship) cung cấp nhà ở miễn phí tại ISH lên đến 1 năm và 3 năm trong một vài trường hợp đặc biệt.

Số lượng học bổng: Năm ngoái, ISH trao 50 suất cho các sinh viên không có điều kiện kiếm sống và học tập tại London.

Học bổng có thể nhận ở Anh.

Yêu cầu:

  • Sinh viên đến từ một đất nước đang phát triển và có dự định trở về sau khi hoàn thành việc học
  • Ưu tiên sinh viên bậc sau đại học
  • Ưu tiên sinh viên đang theo học các ngành có bổ trợ kỹ năng để giúp đỡ sự phát triển tại quê nhà
  • Sinh viên có thành tích học tập tốt, có tiềm năng thành công trong học tập và sự nghiệp tương lai
  • Sinh viên theo học tại một viện đào tạo giáo dục đại học công lập tại London
  • Sinh viên bắt buộc học tại các trường thành viên. Vui long liên hệ với trường đại học để kiểm tra họ có trở thành thành viên trong năm mà sinh viên nộp đơn học.
  • Ưu tiên sinh viên không có khả năng hoàn thành việc học do vấn đề tài chính
  • Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt, học bổng chỉ có giá trị 1 năm
  • Sinh viên phải nhận được học bổng hỗ trợ học phí từ nơi họ học tập, từ chính phủ của họ hoặc từ một tổ chức được công nhận

Quốc tich : Sinh viên thuộc các quốc gia đang phát triển có thể nộp học bổng

Đầu vào:  Ứng viên phải có bằng đại học

Tiếng Anh: Nếu Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất thì sinh viên cần đáp ứng điều kiện ngôn ngữ Anh của trường cho các khóa học sau đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Tùy vào viện đào tạo mà sinh viên nộp đơn.

Phương thức nộp hồ sơ:

Trong niên khóa 2017/18, đơn ứng tuyển học bổng phải được hoàn thành thông qua các viện đào tạo hợp tác.

Vui lòng tham khảo trang học bổng chính thức để biết thêm thông tin chi tiết.

Xem thêm thông tin:

Trang học bổng chính thức

Nhân tin học bổng qua Email: