Trường đại học: RMIT University

RMIT Graduates Celebrate in Melbourne

Mô tả học bổng:

Nếu bạn là một sinh viên quốc tế xuất sắc đang theo đuổi chương trình PhD tại School of Computer Science and IT - RMIT, học bổng này sẽ mang đến cho bạn cơ hội học tập tại môi trường quốc tế với khoản học phí và sinh hoạt phí được hỗ trợ.

Học bổng trên sẽ bao gồm học phí cho chương trình Phd trong 3 năm rưỡi và khoản sinh hoạt phí trị giá $15,000. Ứng viên còn có thể nhận được việc trợ giảng có lương trong thời gian lãnh học bổng.

Hãy tìm hiểu về các ngành bên dưới và chọn ra (các) ngành phù hợp với bạn. Không yêu cầu các dự án nghiên cứu PhD ngay từ ban đầu:

  • Information Storage, Analysis and Retrieval - Lưu trữ thông tin, Phân tích và Truy hồi
  • Intelligent Systems - Hệ thống thông minh
  • Software Engineering - Kỹ sư phần mềm
  • Distributed Systems and Networking - Hệ thống phân phối và mạng

Yêu cầu:

- Là sinh viên quốc tế
- Không phải là công dân của Úc hay New Zealand
- Tốt nghiệp với "first-class honours" hay các kết quả tương tự. (e.g. GPA ít nhất là 3.5/4) từ 1 đại học danh tiếng.
- Có IELTS 6.5 với không có phần nào dưới 6.0 và ưu tiên IELTS 7.0 hay hơn nữa.
- Thể hiện được tiềm năng hoàn tất được dự án nghiên cứu tại trường thông qua, ví dụ, các công trình học thuật được xuất bản (luận án, tài liệu, tạp chí khoa học)...
- Nếu ứng viên không có các công trình được xuất bản như trên, hãy nộp các bản viết tay (có thể là bài tập cho khóa, dự án, hay bất cứ thứ gì tương tự)

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 30 tháng 11 năm 2012

Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp bản PDF các tài liệu được chứng nhận, bao gồm điểm, và các bằng cấp được chứng nhận đã hoàn thành bất kỳ khóa học nào, CV, và bất cứ công trình nghiên cứu được xuất bản
Tất cả các tài liệu, bao gồm chi tiết liên lạc, phải được email đến địa chỉ: csit.scholarships@rmit.edu.au

Xem thêm thông tin:

http://www.rmit.edu.au/browse;ID=3alnwrva3ybs