Rome-Tor-Vergata
Đại học Rome Tor Vergata được thành lập vào năm 1982, là trường đại học tương đối trẻ. Thiết kế của trường dựa trên mô hình các cơ sở Anglo-Saxon: diện tích trên 600 ha và nhằm mục đích tổ chức các viện nghiên cứu quan trọng, chẳng hạn như Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia - CNR và Cơ quan Vũ trụ Ý - ASI.

Nhiệm vụ của Đại học Rome nhằm đóng góp cho giáo dục và đào tạo con người, nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ, tổ chức và xã hội để đạt được sự phát triển bền vững tại Ý, Châu Âu và trên toàn thế giới được phê duyệt bởi Liên hợp quốc vào tháng 9 năm 2015.

Bậc học : Học bổng được áp dụng ở bậc học tương đương thạc sĩ hoặc bậc học có học kì duy nhất tại Đại học Rome Tor Vergata.

Ngành học : Học bổng dành cho các khóa học do trường đại học cung cấp.

Giá trị học bổng : Để thúc đẩy và tăng cường quá trình hội nhập, Đại học Rome Tor Vergata đã cung cấp 20 suất học bổng, bao gồm 1.288,00 € học phí, hỗ trợ tổng giá trị trước thuế lơi tức theo luật thuế (của quốc gia cấp học bổng) cho sinh viên nước ngoài có bằng tốt nghiệp trung học ở nước ngoài.

Quốc tịch : Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài.

Số lượng học bổng: 20 suất học bổng.

Học bổng có thể được nhận tại Ý

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Học bổng dành riêng cho sinh viên nước ngoài thường xuyên ghi danh năm học 2017/2018  ở bậc học có trình độ tương đương thạc sĩ hoặc những bậc học có học kì duy nhất tại Đại học Tor Vergata, theo các yêu cầu sau:

  • Có đủ điều kiện để tiếp cận với trường đại học do tổ chức giáo dục đại học nước ngoài cấp;
  • Được ghi danh thường xuyên trong suốt thời gian của khóa học;
  • Có ISEE (Chỉ số đánh giá hoàn cảnh kinh tế tương đương) không vượt quá 30.000 Euro. Đối với việc đánh giá bằng chỉ số ISEE - Kết quả của trường đại học lẫn cá nhân dịch vụ sinh viên được xác nhận hợp lệ trực tuyến trên uniroma2. Sau đó mua lại thành công trong cơ sở dữ liệu máy tính của Đại học Rome Tor Vergata, dựa trên cơ sở để đưa ra mức học phí đại học a.a. 2017/2018.

Các trường hợp không đủ điều kiện:

  • Những học sinh bị phạt vì các cáo buộc sai nhằm mục đích đạt được các quyền lợi về giáo dục hoặc hình phạt kỷ luật.
  • Những sinh viên đã được nhận được phần thưởng trong năm học 2017/2018 A.Y, học bổng, khoản đóng góp, khoản vay được hỗ trợ bởi quy định hiện hành về quyền học tập, học bổng được cung cấp bởi các cơ quan khác hoặc những sinh viên được miễn học phí do trường đại học công nhận. Nếu người nộp đơn, được mời phỏng vấn sau khi chuyển nhượng khoản trợ cấp sẽ được chọn dành cho học bổng khác, và thông báo lập tức đến Văn Phòng Sinh Viên “Ufficio Affari Generali Studenti dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata”.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Nhận hồ sơ đến khi đủ số lượng học bổng.

Phương thức nộp hồ sơ:

Để nhận học bổng ứng viên cần phải lên lịch hẹn qua điện thoại với Văn phòng  Sinh viên,  qua Cracovia, 50 (tòa nhà E, stanza 05) để cung cấp các giấy tờ sau:

  • Bản sao mã tài chính;
  • Tài liệu xác nhận hợp lệ;
  • Nộp giấy chứng nhận đã hoàn thành hợp lệ (đính kèm tại đây), với mã IBAN ( Mã Tài Khoản Ngân Hàng Quốc Tế )  của sinh viên được trường xác nhận học bổng ( trong trường hợp tài khoản tại nước ngoài, vui lòng nêu rõ Mã SWITCH).

Xem thêm thông tin:

Nhân tin học bổng qua Email: