Nếu bạn là người cư trú hợp pháp và trên 18 tuổi, mong muốn theo đuổi việc học đại học ngay tại nước Pháp với thời gian dài hơn 3 tháng (90 ngày), bạn phải có thị thực sinh viên. Tuy nhiên, thị thực cần được cấp theo sự cho phép của Tổng lãnh sự quán Pháp. Điều này không bắt buộc đối với các công dân Andorra, Vatican, Thụy Sĩ, San Marino, và Monaco. Những người Mỹ muốn học tập Pháp trong thời gian ít hơn 90 ngày sẽ không yêu cầu thị thực. Những đối tượng muốn nhập cảnh trở lại hoặc dân tị nạn đi du lịch sẽ phải cần có visa. Vậy quá trình để có visa là như thế nào?

france-ms1

Nếu bạn muốn ở lại Pháp hơn 90 ngày, trước tiên bạn phải đăng ký với "Campus France"

Bước 1: Đăng ký Trực tuyến

Đăng ký  trực tuyến và có được "chứng nhận" từ Campus France.

Bước 2: Phỏng vấn Học thuật

Sau khi bạn đã thoả mãn tất cả các tài liệu yêu cầu của đăng ký trực tuyến, bạn phải đặt lịch hẹn phỏng vấn (Academic). Bạn có thể liên hệ với văn phòng Campus France gần nhất và yêu cầu lên lịch phỏng vấn qua điện thoại hoặc email.

Bạn phải đích thân tham gia buổi phỏng vấn với cố vấn từ Campus France. Bạn sẽ được yêu cầu giải thích chi tiết về lý do chọn Pháp làm điểm đến. Bạn cũng sẽ được yêu cầu cung cấp lý do lựa chọn cơ sở giáo dục bạn được nhận nhập học. Tất cả các tài liệu yêu cầu phải được chuẩn bị trước buổi phỏng vấn này. Một bộ tài liệu gốc cùng với một bộ Photostat bản sao của cùng sẽ được yêu cầu. Biên lai thu phí của Campus France cũng cần mang theo.

Bản photocopy này sẽ được kiểm tra và xác nhận hợp lệ với bộ hồ sơ ban đầu. Sau khi hoàn thành cuộc phỏng vấn, tài liệu gốc sẽ được hoàn trả và giấy chứng nhận hoàn thành cuộc phỏng vấn của cố vấn Campus France sẽ được chuyển cho người nộp đơn.

Bước 3: Tài liệu hồ sơ

Để nộp tài liệu cho bước cuối cùng, bạn phải lập một cuộc hẹn với VFS - France sau khi đã hoàn thành cuộc phỏng vấn. Trước tiên bạn phải nộp bản sao các tài liệu cần thiết cùng với Hộ chiếu. Cuộc phỏng vấn có thể bằng điện thoại hoặc trực tuyến. Nếu bạn cần thêm bất kỳ hỗ trợ nào, bạn có thể liên lạc với văn phòng Campus France gần nhất.

Thời gian xử lý

Thời gian để xử lý toàn bộ quá trình có thể mất thời gian từ hai tuần đến một tháng, phụ thuộc vào thời điểm trong năm mà việc ứng tuyển đang được tiến hành. Tất cả các đương đơn sẽ nộp đơn trước ít nhất 3 tháng kể từ ngày khởi hành dự kiến sẽ không được chấp nhận.

Học sinh làm việc ở Pháp bằng Visa Sinh viên được hay không?

Tất cả các sinh viên quốc tế đang học tập tại Pháp đều có quyền hợp pháp để làm việc với thị thực sinh viên miễn là họ đang theo học với cơ sở giáo dục đó tham gia vào kế hoạch chăm sóc sức khoẻ sinh viên quốc gia. Quyền làm việc này đã được trao cho tất cả các sinh viên người Pháp ở Pháp lần đầu tiên hoặc những người đã đăng ký trong năm đầu tiên của chương trình đại học và những người đăng ký trên cơ sở toàn thời gian tại một trường dạy ngoại ngữ.

Luật này cho phép sinh viên làm việc trong 964 giờ trong một năm, gần 60% việc làm toàn thời gian của năm.

Những hướng dẫn quan trọng

Lãnh sự quán có toàn quyền yêu cầu nhiều tài liệu hoặc bất kỳ thông tin liên quan khác từ người nộp đơn, và chỉ đơn thuần gửi các tài liệu yêu cầu không đảm bảo việc cấp Visa.


Người dịch: Minh Phương Lê Ngọc

Nguồn: Scholarship-positions.com