남대문 (Namdaemun Gate)

Bước vào thời kỳ toàn cầu hóa, các trường đại học Hàn Quốc mở rộng hợp tác và giao lưu quốc tế cũng như chủ động mời sinh viên nước ngoài nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế. Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ đã thành lập Dự án nghiên cứu Hàn Quốc (2004), theo đó đặt mục tiêu thu hút 100.000 sinh viên nước ngoài vào năm 2012. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ đang xúc tiến các dự án mở rộng học bổng chính phủ, cải thiện điều kiện học tập và sinh sống cho sinh viên quốc tế, xây dựng hệ thống hỗ trợ điều hành hiệu quả, vv. Theo số liệu thống kê về sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc, đã có 83.842 sinh viên nước ngoài học tập ở 328 trường đại vào ngày 1 tháng 4 năm 2010 . Về xuất xứ, sinh viên quốc tế đến từ 171 quốc gia. Về lĩnh vực học, đã có 17.064 sinh viên tiếng Hàn, 43.709 sinh viên đại học, 16.291 sinh viên tốt nghiệp và 6.778 sinh viên khác.

Chương trình giáo dục

Chương trình học chính quy

Những khóa học này liên quan đến việc tham dự các lớp trong một chương trình học chính quy, cùng với các sinh viên trong nước vào kỳ học mùa xuân và mùa thu hằng năm. Các khóa học chung được tổ chức bằng tiếng Hàn hoặc tiếng nước ngoài.

Chương trình trao đổi sinh viên

Hầu hết các trường đại học Hàn Quốc trao đổi sinh viên dựa trên thỏa thuận trao đổi với các trường liên kết. Các chương trình trao đổi sinh viên này cho phép học tập tại các trường đại học nước ngoài trong một thời gian quy định. Sinh viên trao đổi được chọn cần phải có điểm số và khả năng ngoại ngữ trên một trình độ nhất định.

Chương trình kỳ nghỉ

Trong suốt kỳ nghỉ hè hoặc đông, sinh viên quốc tế có thể tham gia các lớp, chẳng hạn như các lớp học thông thường hoặc các lớp học tiếng Hàn.

Các bài giảng bằng tiếng Anh

Hiện nay, các trường đại học với mối quan tâm đến việc quốc tế hóa giáo dục đại học giảng dạy 30% tiết học bằng tiếng Anh. Ở trường đại học tỷ lệ các tiết học được dạy bằng tiếng Anh cao hơn so với cao học. Một số trường đại học đã thành lập khoa quốc tế, trong đó tất cả các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Khóa học ngôn ngữ Hàn Quốc

Nhiều trường đại học sử dụng bài giảng tiếng Hàn cho người nước ngoài tại các trường ngôn ngữ mà họ đã thành lập như một phần của trường đại học. Khóa học ngắn hạn 3 ~ 4 tuần thực hiện với mục tiêu nâng cao khả năng giao tiếp trong một thời gian ngắn. Những khóa học kéo dài lâu hơn 10 ~ 40 tuần, cố gắng cải thiện kết quả học tập bằng cách cải thiện khả năng giao tiếp thông qua các hoạt động liên quan đến cuộc sống thực tế, và mở rộng hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc thông qua các khóa học văn hóa song song.

Nguồn: ScholarshipPlanet

Tổ chức, cá nhân muốn đăng thông tin học bổng, chia sẻ kinh nghiệm du học và các nội dung khác trên Scholarship Planet, vui lòng gửi thông tin đến hộp mail sppartners.info@gmail.com