Sẽ có một số điều giống nhau khi viết một CV ở hầu hết các quốc gia. Như ở Anh, bạn nên cố gắng hạn chế độ dài của CV mình trong một trang giấy. Để viết được như thế, bạn cần phải định dạng trang trước. Ngoài ra, nếu bạn thực sự muốn trở thành một ứng viên tiềm năng trong mắt một nhà tuyển dụng, thì bạn cần phải viết một lá thư xin việc (une letter de motivation) chi tiết, trình bày lý do tại sao bạn có thể phù hợp với công việc và vì sao bạn biết đến công việc ấy. Dưới đây là một số lời khuyên cho việc làm thế nào để viết một CV và một lá thư xin việc ở Pháp, theo một bố cục điển hình ở Pháp.

careers01  banner Du học Pháp, Kinh nghiệm, Tin tức

Người Pháp có những chuẩn mực riêng khi viết CV

CV - CURRICULUM VITAE

Nhìn chung, một CV tiếng Pháp thì dễ dàng hơn nhiều so với một một bản tiếng Anh.

THÔNG TIN - INFORMATION

Rõ ràng, bạn cần phải đặt tên, địa chỉ, số điện thoại và email của bạn ở đầu trang. Tuy nhiên, ở Pháp, bạn cũng nên đặt ngày sinh của bạn (hoặc tuổi), quốc tịch và tình trạng hôn nhân (bao gồm cả số lượng con cái, nếu có).

TRÌNH ĐỘ - FORMATION (đào tạo, giáo dục)

Cũng không khác một bản CV tiếng Anh. Bạn hãy liệt kê một cách ngắn gọn, theo một trình tự thời gian gần nhất, bạn làm gì (học gì, nghiên cứu gì) ở đâu và những bằng cấp mà bạn đạt được. Trong mục này, bạn chắc chắn phải có được các bằng cấp tương đương với trình độ ở Pháp. Ví dụ như bằng GCSE’s là tương đương với Le Brevet và trình độ A- đến bằng tú tài (le baccalauréat). Và bạn cũng cần phải liệt kê rõ ràng bằng những trích mục cụ thể. Ví dụ, nếu bạn có một ý đầu tiên, hãy viết ‘mention très honorable’. Và hãy tách biệt chúng với nhau. Ví dụ mục 2:1, ‘mention bien,’ mục 2:2, ‘mention assez bien’ và cứ tiếp tục như thế.

Kinh nghiệm chuyên môn - EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Đây là sự khác biệt thực sự giữa bản CV tiếng Pháp và bản CV tiếng Anh. Trong tiếng Anh, sau khi bạn đã liệt kê một số kinh nghiệm làm việc trước đây của bạn, bạn nên viết một vài lời về vai trò đảm nhận của mình và các kỹ năng mà bạn đã đạt được. Điều này là không cần thiết ở Pháp. Đơn giản chỉ cần viết về vị trí của bạn và công ty bạn làm việc. Ví dụ, ‘MAI 2011 – JUIN 2012. BUREAU DE BLUEMOON. ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF/TIVE.’

Thông tin thêm - AUTRES RENSEIGNEMENTS

Phần này tương tự như phần ‘Additional Information’ trong một CV tiếng Anh. Bạn nên liệt kê bất kỳ ngôn ngữ khác bạn nói được (đề cập đến trình độ bạn sử dụng được nó, ‘Courant’, ‘niveau scolaire’, vân vân), kỹ năng IT mà bạn có, một chứng nhận (permis de conduire), những kỳ nghĩ bạn đã trải quá ... gần đây nhất, bất cứ điều gì mà cho là có thể làm nổi bật CV của bạn và thu hút được sự chú ý của các nhà tuyển dụng dựa trên các kỹ năng bạn có.

Phần sở thích chính -  CENTRES D’INTERET

Đây có thể là một phần tùy chọn, nơi bạn thể hiện những sở thích của bạn. Lưu ý: nếu bạn muốn nói điều gì đó như ‘Tôi thích đàn piano từ những năm lớp 7' hãy nhớ diễn đạt điều này theo nghĩa tiếng Pháp. Bạn nên sử dụng một cái gì đó khác nhau, chẳng hạn như Supérieur hoặc poussé.

Thư xin việc - LETTRE DE MOTIVATION

Fotolia 59340327 S Du học Pháp, Kinh nghiệm, Tin tức

Hãy bắt đầu lá thư xin việc của mình như một lá thư bình thường, với tên và địa chỉ của bạn trên cùng bên trái và tên và địa chỉ của công ty phía trên bên phải, và ngày tháng bên dưới. Sẽ tốt hơn nếu bắt đầu với 'Messieurs,' nhưng bạn nên cố gắng trình bày thư của bạn là đặc biệt nhất.

Hãy bắt đầu lá thư với lý do tại sao bạn viết nó, đó là tất nhiên, để bày tỏ sự quan tâm của bạn đến công việc. Ví dụ, ‘Je me réfère à votre annonce et je me permets de poser ma candidature pour le poste de…’Giải thích ngắn gọn lý do bạn biết đến công việc này, tình hình hiện tại của bạn, và sau đó, hãy đi vào chi tiết hơn, hãy giải thích chính xác lý do tại sao bạn muốn việc làm tại vị trí bạn đang ứng tuyển. Điều này là không khác nhau với một CV tiếng Anh: nhiệt tình hơn và cụ thể hơn,bản CV của bạn sẽ càng nổi bật hơn, nhưng tránh bị ‘sến’ nhé.

Sau đó bạn nên đi vào chi tiết hơn, thảo luận về phẩm chất cá nhân của bạn và làm thế nào cho họ thấy rằng bạn là người duy nhất thích hợp cho công việc. Bạn cũng nên đề cập đến kinh nghiệm làm việc trước đây, để làm cho bạn trở thành một ứng viên trên cả tuyệt vời.

Phần kết, hãy kết thư với một câu nói hoàn hảo, để nhà tuyển dụng không ngần ngại mà liên hệ với bạn, để tìm hiểu thêm thông tin cần thiết; một câu tốt đẹp như ‘Dans l’attente de votre réponse, l’expression de mes salutations distingué(e)s.’ Bức thư xin việc nên được viết ít hơn một trang giấy A4.

Tóm lại, tránh dịch trực tiếp từ tiếng Anh và không bao giờ nói dối – là những điều giúp bạn thành công!

Nguồn: thirdyearabroad.com