Mình có một vài câu hỏi dành cho các bạn đã và đang ủng hộ Scholarship Planet để có thể xác định xu hướng du học của học sinh sinh viên Việt Nam:

1. Lý do các bạn lựa chọn du học chứ không phải là một bằng cấp Việt Nam? Các bạn nếu có thể thì trả lời càng cụ thể càng tốt, ví dụ nếu là vì lý do tăng thu nhập thì đưa ra mức thu nhập dự kiến sau 5 năm kể từ khi học xong và so sánh với hiện tại. Có một số lý do khác mình đưa ra để gợi ý như: đam mê kiến thức và chất lượng giáo dục cao cấp, gia đình yêu cầu/ép buộc, yêu thích văn hóa một quốc gia cụ thể nào đó, định cư nước ngoài...
2. Quốc gia các bạn lựa chọn và lý do bạn chọn quốc gia đó? Các bạn có thể lựa chọn một vài quốc gia.
3. Chi phí tối đa mà bạn và gia đình có thể thu xếp được?
*Mr.Bi* ( Bùi Hải Anh )

Các bạn có thể đăng ý kiến của mình lên fanpage của Scholarship Planet:

http://www.facebook.com/scholarshipplanet/posts/366536436743352

Hoặc để lại dưới phần comment trên site.