Hóa ra, những lời khuyên về nghề nghiệp tốt nhất dành cho học sinh sắp bước vào ngưỡng cửa đại học không hẳn đến từ các cố vấn ở trường trung học hay đại học, hay thậm chí là các nguồn tài liệu hoặc một loạt các thông tin trên Internet. Thay vào đó, những lời khuyên hay nhất cho những vấn đề quan trọng, như việc lựa chọn một chuyên ngành hoặc ngành học nào đó, lại đến từ các nhà tuyển dụng, các cộng sự và những người có kinh nghiệm trong các lĩnh vực.

Nguồn thông tin chính thức, tuy được sử dụng nhiều hơn, lại được đánh giá không hữu ích bằng thông tin có được từ các nguồn không chính thức.

Mặc dù có các bộ phận chuyên nghiệp cùng với các nguồn thông tin phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh cho các trường đại học, nhưng nguồn thông tin tư vấn này lại không được đánh giá cao bởi những sinh viên đại học và sinh viên tốt nghiệp khi xét về sự hữu ích mà nó mang lại. Trong khi đó lời khuyên được đánh giá là hữu dụng nhất đến từ các nguồn không chính thức, ví dụ như từ các nhà tuyển dụng, thật không may - lại ít được sử dụng nhất.

Những phát hiện khác thường này vừa được suy ra từ cuộc thăm dò ý kiến những người Mỹ trưởng thành về những trải nghiệm và nguyện vọng của họ (Gallup-Strada Education Consumer Pulse). 22.087 người Mỹ trưởng thành theo học các cơ sở giáo dục sau khi học hết trung học được hỏi rằng "Bạn nhận được lời khuyên về chuyên ngành hoặc lĩnh vực bạn định học từ ai hay từ những nguồn nào?" và "Những lời khuyên bạn nhận được từ mỗi nguồn hữu ích như thế nào đối với bạn?"

Và các câu trả lời được phân thành 4 nguồn tư vấn, bao gồm mạng lưới xã hội không chính thức, như gia đình và bạn bè. Các nguồn chính thức, như các cố vấn. Các nguồn không chính thức ở trường, như các giáo viên hoặc người hướng dẫn. Và các nguồn phi chính thức ở nơi làm việc, bao gồm các nhà tuyển dụng, cộng sự hoặc cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

opportunity-street-sign-960x645

Các nguồn tư vấn được đưa ra sử dụng nhiều nhất là từ mạng lưới xã hội không chính thức của sinh viên (55%) và các nguồn chính thức (44%), trong khi các nguồn ít được đưa ra nhất là các nguồn không chính thức ở nơi làm việc (20%). Tuy nhiên, về mặt hữu ích, hai nguồn được sử dụng nhiều nhất lại bị đánh giá là ít hữu ích nhất, và các nguồn ít được sử dụng nhất thì được đánh giá là hữu ích nhất. 64% các nguồn chính thức được đánh giá là "hữu ích" hoặc "rất hữu ích". Các mạng lưới xã hội không chính thức được đánh giá cao hơn một chút, ở mức 72%. Và hữu ích nhất là nguồn thông tin không chính thức ở nơi làm việc, rơi vào khoảng 83% - mức điểm cao hơn so với các nguồn chính thức.

Những phát hiện này nói lên rằng, đã đến lúc phải suy nghĩ lại về quá trình tư vấn đại học.

Khi các nguồn chính thức được thiết kế có chủ ý, nhằm giúp ích thì lại bị đánh giá thấp nhất bởi người sử dụng. Và những nguồn tư vấn đại học nên suy nghĩ cẩn thận hơn về cách thức để cải thiện tình hình.

Thành thật mà nói, các nguồn tư vấn chẳng hạn như các cố vấn trường trung học và đại học đang bị quá tải, không được cấp đủ vốn, và công việc của họ cũng không cố định. Vì vậy các trường trung học và đại học nên xem xét một cách nghiêm túc về cách mà họ đầu tư và hỗ trợ cho nguồn tư vấn này. Tuy nhiên cho dù nguồn này có được hỗ trợ bao nhiêu đi nữa thì cũng không đủ để trợ giúp tất cả những sinh viên tương lai và hiện tại của trường.

Tương lai  của học sinh, sinh viên đang nằm trong tay của các nhà tuyển dụng.

Các học sinh, sinh viên hơn bao giờ hết cần sự giúp đỡ và tư vấn nhiều hơn từ các nhà tuyển dụng. Gánh nặng này không nên chỉ để cho nhà trường, đại học, phụ huynh hay là gia đình gánh vác.

Tình huống này tạo ra cơ hội lớn để nâng cao giá trị và tần suất của các nguồn tư vấn không chính thức ở nơi làm việc, thông qua đa dạng các hình thức thực tập, hợp tác, học nghề, dự khán công việc (Job Shadowing) và bất kỳ hình thức tiếp xúc nào khác với thị trường công việc dành cho sinh viên. Nếu bạn là nhà tuyển dụng, hãy đảm bảo rằng tổ chức của bạn có mối quan hệ trực tiếp với các trường trung học, cao đẳng và đại học trong khu vực của bạn. Hãy coi đó là một nghĩa vụ công dân mới của mình. Tối đa hóa kết quả giáo dục sau trung học là một trong những điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm như quốc gia đã làm.


Người dịch: Anh Tuyet

Nguồn: Forbes