ielts

 

Thế nào là một lộ trình học IELTS hoàn hảo?

Thật dễ để nhận ra sự khác biệt giữa một chương trình học nghiêm túc hay không bằng cách nhìn vào lộ trình học của nó.

Một lộ trình hoàn thiện phải Cover 100% dạng bài của cả 4 skill, chi tiết tới từng ngày, từng bài, từng kỹ năng – để người học chỉ cần Click là Học, an tâm Follow tới ngày thi mà không sợ bỏ sót một dạng đề nào.

Không chỉ có những ô trống khô khan trên Excel hay vài gạch đầu dòng liệt kê video thuần túy. Lộ trình học hoàn hảo còn phải là sự pha trộn nhuần nhuyễn việc Xem Video thu sẵn và việc luyện tập. Học Writing – phải Viết, sẽ có người chấm và cho điểm. Học Speaking – phải nói, sẽ có người nghe và sửa phát âm. Học Listening và Reading – phải có người giải thích chi tiết nếu chưa hiểu đáp án.

Hãy tưởng tượng, nếu chương trình Premium IELTS là một tô phở, thì 13 lộ trình chính là nước lèo – là thứ kết nối giữa Video bài giảng, giáo trình slide, tuyển tập bài tập...
- và làm việc học IELTS, trở nên giản đơn như việc bạn ăn một tô phở vậy.

Đăng Ký 01 chương trình Premium IELTS - Unlock toàn bộ 13 lộ trình tự học IELTS:

 

1. Yêu cầu đầu vào:

Đây là lộ trình học dành do những bạn đã có căn bản 4-4.5 và đang tìm một lộ trình học rõ ràng để cover đủ 4 kỹ năng, cũng như kết hợp với luyện tập Writing và Speaking 100% Online, hướng đến Target Overall trên 7.0

2. Tần suất học:

Lộ trình học gồm 6 ngày/tuần, trung bình 3-4 giờ/ngày. Xuyên suốt khóa học, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi của từng kỹ năng, các dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và dành thời gian tự luyện tập.

 Ngày 1 tuần 1:

Listening:

Đầu tiên, Tải toàn bộ tài liệu được sử dụng trong lộ trình tại:

- File bài tập Reading và Listening tổng hợp theo dạng bài

- File bài tập tổng hợp Writing

- File bài tập từ vựng (đính kèm trong khóa Grammar)

Bộ đề Writing và Speaking theo từng Quý

-----

Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Listening và các kỹ thuật quan trọng” trong khóa học “Tự luyện IELTS Listening

Làm thử 1 bài test Listening

Reading:

Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Reading” trong khóa học “IETLS Reading đơn giản và hiệu quả”.

Làm thử 1 bài test Reading