482056487_preview_Daigoji-Temple-Japan

Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN kết hợp với các ĐH hàng đầu Nhật Bản như ĐH Tokyo, ĐH Osaka, ĐH Tsukuba, ĐH Ritsumeikan và ĐH Yokohama thông báo tuyển sinh các chương trình thạc sĩ 2016, bao gồm:

-         Thạc sĩ Công nghệ Nano;

-         Thạc sĩ Kỹ thuật hạ tầng;

-         Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường;

-         Thạc sĩ Chính sách công;

-         Thạc sĩ Khu vực học;

-         Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Học viên các chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường ĐH Việt Nhật sẽ có cơ hội nhận được nhiều suất học bổng toàn phần, bán phần và các chính sách hỗ trợ đặc biệt do Chính phủ, doanh nghiệp Nhật bản và Trường ĐH Việt Nhật cấp.

1. HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN 

 • Học bổng hỗ trợ học phí toàn phần: 30 suất.
 • Học bổng hỗ trợ học phí bán phần: 20 suất.
 • Đối tượng: Học viên xuất sắc trong các chương trình thạc sĩ. 

 2 . HỌC BỔNG ZENSHO

 • Số lượng: 05 suất.
 • Giá trị: 1.440.000 yen/ 1 suất (tương đương 290.000.000 đồng/ 1 suất).
 • Thời gian: 2 năm.
 • Đối tượng: Học viên định hướng Nhật Bản học thuộc chương trình thạc sĩ Khu vực học – định hướng Nhật Bản học.

3. HỌC BỔNG THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN

 • Số lượng: 60 suất (tương đương tối thiêu 50% học viên trong 06 chương trình thạc sĩ).
 • Giá trị: 5.000 USD/ 1 suất (tương đương 110.000.000 đồng/ 1 suất).
 • Thời gian: 03 tháng.
 • Đối tượng: Học viên xuất sắc trong các chương trình thạc sĩ.
 • Tiêu chí xét duyệt: Kết quả học tập của kỳ 1 và kỳ 2.
 • Nội dung: Tối thiểu 50% học viên trong các chương trình thạc sĩ sẽ được đài thọ toàn phần kỳ thực tập 03 tháng tại các Đại học, doanh nghiệp, tổ chức của Nhật Bản, có cơ hội tham gia các dự án nghiên cứu với các giáo sư Nhật Bản và Việt Nam.

 4. HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT

Trường ĐH Việt Nhật sẽ dành một số suất học bổng hỗ trợ học phí toàn phần hoặc bán phần cho học viên 06 chương trình thạc sĩ.

 5. CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ

Học phí khóa đầu tiên (2016 – 2018) của các chương trình thạc sĩ là 75.000.000 (khoảng 3.300 USD), chỉ tương đương 1/5 chi phí đào tạo thực tế (khoảng 15.000USD), phần còn lại sẽ được tài trợ bởi Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam.

Hạn nộp hồ sơ đăng ký các chương trình thạc sĩ khóa 2016 - 2018: 10/06/2016

Thông tin giới thiệu về các chương trình Thạc sĩ xem tại website: vju.vnu.edu.vn

--------------------------------------------------------------------------

Tổ chức, cá nhân muốn đăng thông tin học bổng, chia sẻ kinh nghiệm du học và các nội dung khác trên Scholarship Planet, vui lòng gửi thông tin đến hộp mail sppartners.info@gmail.com