Budapest World

Budapest World

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin của Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam về chương trình học bổng toàn phần, bán phần về hành chính công, quan hệ quốc tế và ngoại giao quốc tế tại Học viện Ngoại giao Budapest thuộc Trường Đại học Hành chính công quốc gia của Hungary, dự kiến bắt đầu học vào kỳ mùa xuân 2015.

Do thời hạn đăng ký gấp (24:00 ngày 14/12/2014, giờ GMT+1), vì vậy Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo tới ứng viên có nhu cầu dự tuyển cần nghiên cứu thông tin và kịp thời đăng ký theo quy định của phía Hungary.

Chi tiết xin mời xem tại đây

Theo Bộ giáo dục đào tạo - Cục đào tạo với nước ngoài