9k= Tin tức
Học Bổng Miễn Giảm Tài Năng Của Đại Học Quốc Gia Úc 2 Tin tức

Deadline:

Tùy theo từng chuyên ngành

Giới thiệu chung:

Các Trường Cao đẳng thuộc Đại học Quốc gia Úc có thể cung cấp Học bổng khen thưởng Miễn phí cho sinh viên Quốc tế đủ điều kiện.

Ngành học:

Khoa Khoa học Xã hội và Nghệ thuật, Khoa Châu Á – Thái Bình Dương, Khoa Kinh tế và Kinh doanh, Khoa Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, Khoa Dược và Khoa học Sức khỏe, Khoa Luật, Khoa Khoa học Tự nhiên.

Xem chi tiết các ngành tại đây.

Điều kiện:

Apply vào trường:

 • Với bậc thạc sĩ: có bằng cử nhân với GPA 7.5/10.0
 • Với bậc tiến sĩ: có bằng thạc sĩ với GPA 7.0/10.0 hay tốt nghiệp chuyên ngành có thành phần nghiên cứu chiếm đa số.
 • Đủ kinh nghiệm làm việc trong ngành (nếu có).
 • Chứng chỉ tiếng Anh: TOEFL iBT 80 hay IELTS 6.5 hay hoàn thành chương trình học thời gian tối thiểu hai năm trong 4 năm gần nhất bằng tiếng Anh tại các nước được công nhận.

Apply học bổng:

 • Ghi danh vào một chương trình nghiên cứu cao học
 • Là một phần của quy trình cạnh tranh cho các học bổng khác của Trường.

Giá trị:

100% học phí trong thời gian học tiêu chuẩn.

Quy trình apply:

Apply vào trường:

 1. Kiểm tra các yêu cầu đầu vào của chuyên ngành được chọn.
 2. Chuẩn bị bản đề xuất nghiên cứu
 3. Tìm một giáo sư hướng dẫn
 4. Xin thông tin liên lạc của 3 người giới thiệu.
 5. Chuẩn bị các tài liệu: giấy xác nhận làm việc (nếu cần), bài luận, bảng điểm.

Xem quy trình chi tiết tại đây.

Apply học bổng:

Tất cả các ứng viên đủ điều kiện sẽ được tự động xem xét.

Xem thêm thông tin tại đây.

Dịch bởi youthop.vn