Deadline

 • Tối thiểu 30 ngày trước ngày học đầu tiên của ứng viên tại UCW.

Giới thiệu chung

Trường Canada West (UCW) được thành lập vào năm 2004 nằm ở trái tim của thành phố Vancouver tỉnh bang British Columbia, Canada. UCW đặt trung tâm giảng dạy vào việc hình thành nghiệp vụ trong học bằng có khá nhiều những khoa, ngành bao gồm Cử nhân và Tiến sĩ.

Học bổng của trường Canada West là một học bổng dành cho các học sinh quốc tế. Đây là chương trình chỉ học trợ các bạn sinh viên đang đại học và muốn học lên các bậc thạc sĩ, tiến sĩ. Với gói học bổng, các bạn sẽ được hỗ trợ 20,000 CAD cho chương trình đại học và 10,000CAD cho các chương trình thạc sĩ.

Các ngành học hiện có: MBA, kinh doanh, truyền thông, nghệ thuật.

Điều kiện tham gia

 • Cần có khả năng Tiếng Anh phù hợp với từng nghành học của trường.
 • Dành cho tất cả các sinh viên từ các quốc gia.
 • Phải có giấy báo nhập học của trường UCW trước khi xin học bổng.
 • Ngưỡng học bổng mà các ứng viên nhận được sẽ tùy thuộc vào phần thể hiện ở thử thách viết luận.

(Mỗi ứng viên chỉ có thể có được 1 học bổng trong suốt quá trình học.)

Cách nộp đơn xin học bổng

 • Điền đơn xin học bổng và giải thương theo mẫu của nhà trường đã công bố.
 • Viết bài luận về bản thân.

Quyền lợi

Tùy thuộc vào các ngưỡng học bổng mà các ứng viên nhận được (Tính bằng đơn vị CAD hay $):

Ngưỡng 1:

 • $10,000 cho khối ngành đại học về nghệ thuật.
 • $20,000 cho các khối nghành đại học thương mại và kinh doanh.
 • $10,000 cho khối MBA.

Ngưỡng 2:

 • $4,000 cho khối nghành đại học về nghệ thuật.
 • $8,000 cho các khối nghành đại học thương mại và kinh doanh.
 • $5,000 cho khối MBA.

Xem thêm thông tin tại đây.BY Hoàng Việt © YouthOp.vn