Premium IELTS là gói khóa học không giới hạn toàn bộ các khóa học trên IELTS Planet, dành riêng cho các bạn đang cày IELTS trong thời gian eo hẹp. Các khóa học này cover đủ 4 kỹ năng Reading, Listening, Writing, Speaking và trải dài từ trình độ “Xóa Mù” (Pre-IELTS) đến 8.0.

Hiện chương trình KM này đã kết thúc ^^