Mặc dù có trong tay điểm số tốt ở trường trung học và bằng tốt nghiệp, nhiều học sinh có thể vẫn chưa chuẩn bị cho các trường lớp đại học. Nhưng vẫn chưa quá muộn để cải thiện kỹ năng của chúng ta đâu.

Kỳ mùa xuân là thời gian kiểm tra dành cho hàng ngàn học sinh dự các kì thi ACT hoặc SAT thường được sử dụng trong tuyển sinh đại học.

Các phụ huynh và học sinh cần phải chú ý điều này. Tỷ lệ trung bình trên toàn quốc cho thấy phần lớn học sinh tốt nghiệp trung học không đạt điểm đủ cao để được xem là đã sẵn sàng cho các lớp năm nhất tiềm năng ở trường đại học, dựa trên kết quả của kỳ thi lớn ACT và SAT của Tổ chức College Board.

Điều này đồng nghĩa với việc sinh viên có thể sẽ phải bồi dưỡng trong các khóa học khó khi đến trường hoặc trong các lớp học dành cho học sinh yếu kém, ngay cả khi họ đạt điểm cao và đáp ứng tất cả các yêu cầu tốt nghiệp trung học. Hãy sẵn sàng hành động càng sớm càng tốt để cải thiện các kỹ năng của học sinh, ngay cả từ khi học cấp hai.

post

Không phải nhà giáo dục nào cũng cho rằng học sinh tốt nghiệp không được chuẩn bị dựa trên điểm số từ kỳ thi tuyển sinh đại học cho tương lai, khăng khăng rằng điểm số và các yếu tố khác cho thấy học sinh có thể làm được những bài tập ở bậc đại học.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của ACT là Ed Colby nói với tác giả rằng nếu một học sinh không đạt được điểm số để sẵn sàng lên đại học, “Đó là một báo hiệu rằng học sinh có thể cần phải đầu tư cho lĩnh vực chủ đề cụ thể đó. Chúng tôi hi vọng rằng học sinh và phụ huynh xem thông tin này và liên hệ với các giáo viên và nhân viên tư vấn để hiểu rõ hơn những tác động và kế hoạch tốt hơn cho tương lai”.

Diane Rado, tác giả nhớ tới vài năm trước đây, khi một trong những đứa con của bà không đạt được điểm số để sẵn sàng vào đại học ở môn toán ACT, dẫn đến sự lo lắng và khó khăn trong việc cố gắng vượt qua một khóa học toán đại học. Vì vậy, ngay cả những người hay hoài nghi có thể sẽ không muốn phớt lờ các mục tiêu ACT và SAT để sẵn sàng lên đại học.

Cả hai công ty thử nghiệm đều sử dụng các công thức riêng của họ để cho biết những học sinh nào đã sẵn sàng, sử dụng điểm số từ mỗi phần kiểm tra của chúng. ACT sử dụng các môn Toán, Đọc hiểu, Tiếng Anh và Khoa học. Điểm số cao nhất trong mỗi môn học là 36. Kì thi SAT của College Board sử dụng Toán và Đọc hiểu và Viết. Điểm số cao nhất trong hai phần này là 800.

Học sinh sẽ cần ít nhất 22 điểm trong bài thi Toán ACT, hoặc ít nhất là 530 cho môn Toán SAT, để được cân nhắc chuẩn bị cho một số lớp Toán mang tín chỉ như tân sinh viên đại học. Điểm số tối thiểu của ACT trong môn Đọc hiểu cũng ít nhất là 22 và mục tiêu của SAT tối thiểu là 480 cho phần Đọc và Viết. ACT có hai mục điểm số tối thiểu khác, 18 cho Tiếng Anh và 23 cho Khoa học.

Trong lớp khóa 2017, chỉ có 27% học sinh thi ACT đạt được điểm số sẵn sàng vào đại học trong cả bốn phần thi. Đối với hai phần của SAT, con số này là 46%.

Lý do thì khác nhau. Một số khóa học trung học chưa đủ khó. Một số khác thì khắc nghiệt nhưng không phải lúc nào cũng có chỗ cho học viên. Một số học sinh đến trường trung học sau và không bao giờ bắt kịp những gì chúng được cho là phải biết trước khi tốt nghiệp, và các vấn đề về đói nghèo và chủng tộc tác động đến cách học sinh trang trải chuẩn bị.

Việc so sánh sự sẵn sàng vào đại học rất khó khăn do nhân khẩu học của học sinh và sự tham gia kiểm tra rất khác nhau ở các tiểu bang.

Ở 23 tiểu bang, ít nhất 75% học sinh trong Lớp khóa 2017 đã thi ACT. Trong nhóm đó, Minnesota, Illinois, Ohio và South Dakota có tỷ lệ học sinh đạt điểm cao nhất trong cả bốn phầ, theo dữ liệu của ACT.

Ít tiểu bang có tỷ lệ tham gia ít nhất 75% trong kỳ thi SAT, vì vậy tác giả đã xem xét 23 tiểu bang có ít nhất 50% học sinh thi SAT. Trong nhóm đó, tiểu bang Vermont, Massachusetts, Virginia, Hawaii và Washington có tỉ lệ cao nhất các học sinh đạt được các mục tiêu sẵn sàng lên đại học trong các môn Toán và Đọc hiểu và Viết, theo dữ liệu của SAT.

Phụ huynh cần nhớ rằng cả ACT và SAT đều có các bài kiểm tra minh họa (precursor tests) hướng dẫn kỳ thi tuyển sinh đại học.

Người phát ngôn của College Board là Zach Goldberg nói rằng, các mục tiêu sẵn sàng cho đại học trong những bài kiểm tra trước đó cung cấp “một cách tuyệt vời cho học sinh, phụ huynh và nhà giáo dục để chắc chắn xem học sinh có đi đúng hướng không và họ nên tập trung cải thiện ở đâu.”

Những cải thiện này có thể mang hàm nghĩa là sự giúp đỡ thêm từ giáo viên, phụ huynh và gia sư riêng, nếu có thể. Một số trường trung học cung cấp những kì thi chuẩn bị trên ACT hoặc SAT, cả trực tuyến và trong các tiết sau giờ học ở trường hoặc cuối tuần. Tất cả đều đáng giá khi học sinh có thể đánh giá bản thân liệu đã thực sự sẵn sàng lên đại học.


Người dịch: Anh Tuyet

Nguồn: Forbes