Học bổng cư trú Nestpick với tổng giá trị lên đến 7.500€, với mục đích nhằm hỗ trợ sinh viên có thể chi trả chi phí học tập cho học kì mùa thu sắp tới. Học bổng được mở cho cả sinh viên nội địa lẫn quốc tế.

Image result for nestpick

Bậc học: Đại học và Sau đại học.

Ngành học: Bất kì lĩnh vực nào.

Số lượng học bổng: 3.

Giá trị học bổng: 2,500€/ học bổng chi phí hỗ trợ cư trú trong thời gian học.

Đối tượng: Các nhà lãnh đạo tương lai của cộng đồng - trong lẫn ngoài nước.

Phương thức ứng tuyển

Để ứng tuyển, ứng viên cần thực hiện một đoạn video khoảng 1-2 phút nói về bản thân, về chương trình họ đang theo học và trình bày những kế hoạch đóng góp vào cộng đồng của bản thân.

Đơn ứng tuyển sẽ được duyệt dựa trên tính độc đáo, tính xác thực, sốngười đã giúp đỡ, và tình hình tài chính (nếu các yếu tố trước đó ngang bằng nhau).

Hạn chót

Chủ nhật ngày 15/10/2017.

More info

Xem thêm thông tin chi tiết về học bổng và cách ứng tuyển tại Đây.