Chúng ta đều đã học tất cả các loại câu điều kiện trong nhiều năm liền học tiếng Anh, nhưng bạn đã bao giờ có cơ hội so sánh tất cả những câu đó trong cùng một bảng chưa ?

Loại                                         Cấu trúc                                               Cách dùng
0 (Hiện tại đơn) (Hiện tại đơn) Luôn đúng với thực tế
If X hapens Y happens
1 (Hiện tại đơn) (tương lai) Điều kiện thật có thể xảy ra trong tương lai
If X hapens Y will happen
2 (Qúa khứ đơn) (would + Verb) Điều kiện không thật ở hiện tại
If X happened Y would happen
3 (Qúa khứ hoàn thành) (would have + Verb) Không thể xảy ra trong quá khứ
If X had happened Y would have happened
Loại                                     Ví dụ                                                      Nghĩa
0 If you study, you pass your tests. Những người học đó luôn luôn đậu kì thi của họ
1 If you study, you will pass your tests. Học tập ngay từ bây giờ thì sau này bạn sẽ vượt qua kì thi.
2 If you studied, you would pass your tests. Bạn không học từ bây giờ thì bạn sẽ rớt kì thi.
3 If you had studied, you would have passed your tests. Bạn đã không chịu học bài nên bạn không qua môn.

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về câu điều kiện không? Hãy để lại một bình luận dưới đây và hỏi.