a

Bài luận cá nhân là một phần rất quan trọng trong hồ sơ du học

Nhiều bạn nhờ thầy xem để chỉnh sửa giúp bài luận cá nhân để nộp hồ sơ xin học bổng. Sau khi đọc và gợi ý chỉnh sửa, thầy thấy rằng hầu hết các bạn đều gặp rất nhiều khó khăn trong việc trình bày 1 bài luận như thế nào để đạt yêu cầu, thậm chí phải gây ấn tượng với hội đồng tuyển chọn. Lý do? Đơn giản là vì các bạn chưa “đụng” loại bài viết như thế này và không có sự hướng dẫn hay tư vấn để có thể viết 1 bài luận tốt. Nhân thời gian nghỉ trước Tết tương đối thong thả, thầy sẽ bắt tay vào viết loạt bài về cách thức làm thế nào để có thể viết được 1 bài luận cá nhân tốt.

1) Statement of Purpose là gì?

Một tài liệu rất quan trọng bắt buộc phải có đối với việc nộp đơn xin học cũng như săn học bổng đó là Bài luận Cá nhân SOP (Statement of Purpose). SOP là bài viết trình bày 1 cách khái quát mục đích xin học hay xin học bổng.

Trong bài luận, các bạn phải giải thích và trình bày:
• Tại sao bạn muốn học tại trường bạn nộp đơn?
• Lý do tại sao bạn xin học bổng?
• Khóa học và ngành học nào bạn muốn theo học?
• Kế hoạch học tập nghiên cứu cụ thể là gì?
• Các mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai sau khi hoàn thành chương trình học hay học bổng?

2) Đặc điểm của SOP

Mỗi trường hay mỗi chương trình học bổng có những yêu cầu cụ thể và các câu hỏi riêng cho SOP của họ, Chính vì vậy, không có công thức chung cho bài luận cá nhân, đồng thời cũng không có câu trả lời đúng hay sai dành cho các câu hỏi của bài luận.

Những điều các bạn viết trong bài luận phải:
• Tạo dựng được 1 hình ảnh mang đậm tính cá nhân của chính bạn.
• Nêu bật được sự quyết tâm theo đuổi chương trình học hay học bổng.
• Viết càng cụ thể và đi vào chi tiết càng tốt, nếu đưa ra được các dẫn chứng hay minh họa bằng các việc làm cụ thể càng tuyệt vời.
• Tránh nói chung chung, mơ hồ hay viết những câu nghe giống như mọi người khác, điều đó làm bạn trở nên nhạt nhòa và hòa lẫn trong đám đông các ứng viên khác.

Nếu thực hiện được những điều này, nó sẽ giúp tăng “trọng lượng” của bộ hồ sơ xin học hay học bổng của cá nhân bạn. Thậm chí, SOP có thể là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại trong quá trình xin học hay săn học bổng của bạn.

Tóm lại, SOP là 1 bài viết khó, thậm chí có thể là bài viết khó nhất mà bạn từng gặp, do đó các bạn phải đầu tư công sức và thời gian cho nó. Đây là 1 cơ hội để các bạn khắc họa hay trình bày 1 hình ảnh cụ thể và nổi bật của bản thân cho hội đồng tuyển chọn thấy để làm sao thuyết phục họ chọn bạn chứ không ai khác và bạn là người xứng đáng với cơ hội đó.