Sharing is, indeed, sexy!

Từ cuối tháng này, các trường học sẽ mở cửa trở lại tại Bắc Kinh, Trung Quốc nhà chức trách giáo dục cho biết.

Học sinh (HS) tiểu học và trung học sẽ dần dần bắt đầu các lớp học trực tiếp tại trường vào học kỳ mùa thu từ 29/8. Tuy nhiên, mỗi lớp sẽ bắt đầu vào ngày học khác nhau.

HS lớp 1 của các trường tiểu học, HS năm đầu và năm cuối trường THCS và tất cả HS THPT sẽ tới trường vào 29/8. Tiếp theo là HS các lớp 5, HS năm thứ 2 của trường THCS sẽ bắt đầu học vào 1/9. Các lớp còn lại của trường tiểu học sẽ bắt đầu vào 7/9.

Trẻ em năm thứ 2 và thứ 3 của trường mầm non sẽ tới lớp vào 8/9, trong khi đó HS năm đầu tiên của bậc học này sẽ bắt đầu học vào 11/9.

Tất cả các cơ sở đào tạo nên khôi phục lại các lớp học sau khi được phép của nhà chức trách.

Các trường Đại học tại Bắc Kinh nên bắt đầu tổ chức cho SV dần trở lại trường từ 15/8 khi các biện pháp chống dịch tại các trường được thực hiện đầy đủ.