James Pham - Lược dịch theo:

https://ministers.dese.gov.au/tudge/supporting-international-students-support-australian-jobs

 

The changes include:

  • The Government will recommence granting student visas in all locations lodgedoutside Australia. This means when borders re-open, students will already have visas and be able to make arrangements to travel.
  • International students will be able to lodge a further student visa application free of charge, if they are unable to complete their studies within their original visa validity due to COVID-19.
  • Student visa holders studying online outside Australia due to COVID-19 will be able to use that study to count towards the Australian study requirement for a post-study work visa.
  • Graduates who held a student visa will be eligible to apply for a post-study work visa outside Australia if they are unable to return due to COVID-19.
  • Additional time will be given for applicants to provide English language results where COVID-19 has disrupted access to these services.

Chính phủ Úc vừa có 5 thay đổi quan trọng liên quan đến visa du học nhằm hỗ trợ du học sinh học tập tại Úc và sắp xin visa du học Úc:

1. Cấp visa sẵn cho các hồ sơ visa đã nộp ở ngoài Úc (tất nhiên nếu đủ điều kiện ) để ngay khi biên giới được mở thì HS sẵn sàng bay ngay.

2. Nếu DHS phải kéo dài khoá học do ảnh hưởng của Covid-19 thì khi nộp xin renew visa sẽ được miễn phí xét hồ sơ.

3. DHS phải học online ở ngoài Úc vì ảnh hưởng của Covid-19 thì thời gian học này được tính vào thời gian học ở Úc để xin Post Study Work Visa.

4. DHS đã tốt nghiệp và đủ điều kiện xin PSWV nhưng do Covid-19 đang ở ngoài Úc và chưa thể quay lại Úc để nộp PSWV thì có thể nộp hồ sơ xin PSWV offshore.

5. Cho thêm thời gian cung cấp chứng chỉ tiếng Anh cho đương đơn ở những nơi bị ảnh hưởng bởi Covid-19 mà không thi được.