Thanx anh vì chuỗi bài rất bổ ích cho những sv có điều kiện kinh tế eo hẹp như tụi em ^^