Danh sách các sự kiện du học được sắp xếp theo tỉnh - thành và chủ đề cụ thể dành cho các thành viên trên Scholarship Planet.

14 T7
All-day
12:00 Sáng
1:00 Sáng
2:00 Sáng
3:00 Sáng
4:00 Sáng
5:00 Sáng
6:00 Sáng
7:00 Sáng
8:00 Sáng
9:00 Sáng
10:00 Sáng
11:00 Sáng
12:00 Chiều
1:00 Chiều
2:00 Chiều
3:00 Chiều
4:00 Chiều
5:00 Chiều
6:00 Chiều
7:00 Chiều
8:00 Chiều
9:00 Chiều
10:00 Chiều
11:00 Chiều
12:30 Sáng Scholarship Open Day, SP Jain, ngày 14/07/2018 @ Novotel Sai Gon Center
Scholarship Open Day, SP Jain, ngày 14/07/2018 @ Novotel Sai Gon Center
Th7 14 @ 12:30 Sáng – 5:30 Sáng
Scholarship Open Day, SP Jain, ngày 14/07/2018 @ Novotel Sai Gon Center
Hãy cùng tìm hiểu môi trường học tập tại trường SP Jain- Top 20: International 1-year MBA program (Đánh giá của Forbes 2013 -19) thông qua sự kiện Scholarship Open Day của SP Jain.    [...]