Tất cả ngành/ chuyên ngành được đào tạo bởi đơn vị cấp học bổng

Học bổng Thạc sĩ, Đại học RMIT, Úc, 2018

4 năm trước 0

Học bổng Nghiên cứu UNFCCC-UNU, Đức, 2018

5 năm trước 0

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.

Chuyển đến thanh công cụ