Zürich_-_Universität_Zürich_IMG_1204

Mỗi năm, Liên bang Thụy Sĩ trao những suất học bổng Xuất sắc của Chính phủ khuyến khích các học sinh trao đổi và sự hợp tác nghiên cứu giữa Thụy Sĩ và hơn 180 quốc gia.

Học bổng nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh nghiên cứu về bất kỳ ngành học nào (những nghiên cứu sinh này tối thiểu phải có bằng Thạc sĩ) đang dự định đến Thụy Sĩ để tiếp tục nghiên cứu hoặc theo học ở bậc Tiến sĩ hoặc Sau Tiến sĩ.

Các viện đào tạo: Một trong 10 trường đại học bang Thụy Sĩ, 2 viện về Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ hoặc các trường công và viện nghiên cứu.

Bậc học: Tiến sĩ, Sau Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu: Bất kỳ ngành nào.

Đối tượng hướng đến: Sinh viên quốc tế đến từ hơn 180 quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam.

Lưu ý: Giá trị học bổng, yêu cầu, và cách thức nộp hồ sơ sẽ phụ thuộc vào từng quốc gia. Danh sách các quốc gia kèm thông tin học bổng cụ thể dành riêng cho quốc gia đó bạn có thể xem tại đây. Hoặc tải thông tin dành riêng cho Việt Nam tại đây.

Giá trị học bổng: Toàn bộ học phí, tiền lương hằng tháng, bảo hiểm y tế, vé máy bay, phụ cấp nhà ở, ... và các lợi ích khác (xem trong thông tin học bổng dành riêng cho Việt Nam)

Yêu cầu:

Xem trong thông tin học bổng dành riêng cho Việt Nam.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2016, tùy thuộc vào Đại sứ quán tại mỗi quốc gia.

Hạn chót cho Việt Nam là 18/11/2016.

Phương thức nộp hồ sơ:

Vui lòng xem các tiêu chuẩn, thủ tục áp dụng, hạn cuối và thông tin liên hệ cụ thể đối với Việt Nam trong thông tin học bổng dành riêng cho Việt Nam. Nếu bạn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đề ra, hãy liên hệ ngay với Đại sứ quán Thụy Sĩ. Đại sứ quán sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết liên quan đến các thủ tục bao gồm đơn đăng ký và danh sách các hồ sơ cần thiết.

Vui lòng tham khảo trang web chính thức để biết thêm thông tin chi tiết.

Xem thêm thông tin:

Thông tin học bổng cụ thể dành cho Việt Nam.

Trang web Học bổng chính thức: www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng.