chongqing CQUPT 20160419163519_8281

Trung Quốc trao tặng cho sinh viên quốc tế các suất học bổng President CQUPT nhằm hỗ trợ các sinh viên học tiếng Trung Quốc, đại học và sau đại học trong vòng một năm.

Đại học Bưu chính và Viễn thông Chongqing (CQUPT), thành lập năm 1950, là một số ít trong những đại học được thiết kế và ưu tiên phát triển bởi chính phủ. Trường đã trở thành một đại học xuất sắc và được biết bởi sự xuất sắc trong ngành công nghiệp thông tin trong và ngoài Trung Quốc.

Bậc học: Chương trình tiếng Trung Quốc, đại học và sau đại học.

Ngành học: Các ngành học được đào tạo tại trường.

Quốc tịch: Sinh viên có quốc tịch ngoài Trung Quốc.

Giá trị học bổng:

 • Bậc một: Tiến sĩ và Thạc sĩ: 10.000RMB/năm, Cử nhân và sinh viên học tiếng Trung: 6.000RMB/năm.
 • Bậc hai: Tiến sĩ và Thạc sĩ: 8.000RMB/năm, Cử nhân và sinh viên học tiếng Trung: 4.000RMB/năm. Học bổng có thể bù một phần học phí.

Số lượng: Không rõ.

Học bổng được nhận tại Trung Quốc.

Yêu cầu:

Điều kiện nhập học tại trường:

 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đạt những yêu cầu sau:
  • Ứng viên phải là công dân ngoài Trung Quốc và có sức khỏe tốt.
  • Yêu cầu bằng cấp và tuổi của ứng viên:
   • Tốt nghiệp trung học và dưới 45 tuổi để nộp đơn cho chương trình học tiếng Trung Quốc.
   • Tốt nghiệp trung học dưới 25 tuổi và dưới 25 tuổi để nộp đơn cho chương trình đại học.
   • Có bằng Cử nhân và dưới 35 tuổi để nộp đơn cho chương trình Thạc sĩ.
   • Có bằng Thạc sĩ và dưới 40 tuổi để nộp đơn cho chương trình Tiến sĩ.
  • Ứng viên không nhận bất kỳ học bổng nào khác
 • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính phải nộp bằng cấp chứng minh khả năng tiếng Anh ở trình độ cao.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/04/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Hoàn thành đơn nhập học cho Học bổng President CQUPT (Attachment 1) và in ra và gửi đến đến địa chỉ sau trước 15/04/2018 cùng với những tài liệu sau:

 • 2 ảnh 4x6.
 • Đơn nhập học cho Học bổng Chongqing Municipal Government (viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung).
 • Bằng cấp cao nhất công chứng.

Ứng viên phải gửi tài liệu chính thức xác nhận bởi trường hiện tại để chứng minh tình trạng sinh viên hiện tại hoặc ngày dự kiến tốt nghiệp. Tài liệu không phải tiếng Anh hoặc tiếng Trung phải đính kèm bản dịch có công chứng.

 • Bảng điểm (tiếng Anh hoặc tiếng Trung). Tài liệu không phải tiếng Anh hoặc tiếng Trung phải đính kèm bản dịch có công chứng.
 • Kế hoạch học tập hoặc đề xuất nghiên cứu (viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung) tối thiểu 800 từ.
 • Hai thư giới thiệu (viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung). Ứng viên phải gửi 2 thư giới thiệu ký bởi giáo sư hoặc phó giáo sư.
 • Bản sao trang chính của hộ chiếu.
 • Đơn đánh giá sức khỏe người nước ngoài (photocopy) (viết bằng tiếng Anh, có thể tải xuống ở attachment 2). Khám sức khỏe phải bao gồm tất cả các mục được liệt kê trong Đơn đánh giá sức khỏe người nước ngoài. Các mẫu đơn chưa hoàn thành hoặc thiếu chữ ký cẩ bác sĩ hoặc con dấu chính thức cảu bệnh viện hoặc ảnh chụp được đóng dấu được coi là không hợp lệ. Hãy lập kế hoạch cẩn thận kế hoạch khám sức khỏe của bạn vì kết quả chỉ có hiệu lực trong vòng 6 tháng.
 • Nghiên cứu hoặc bài báo được xuất bản hoặc sắp được xuất bản và bản sao chứng chỉ HSK (nếu có).

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

 • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: