u4

Đại học Adelaile hân hạnh trao tặng học bổng Aidelaide Scholarships International cho các sinh viên quốc tế theo học chương trình học Thạc sĩ (Research) hoặc chương trình học Tiến sĩ (Research) tại đại học Adelaile. Học bổng được trao nhằm thu hút các sinh viên quốc tế xuất sắc đến tham dự và hỗ trợ vào công tác nghiên cứu tại trường.

Bậc học: Thạc sĩ (Research) và Tiến sĩ (Research).

Ngành học: Học bổng có giá trị với tất cả các ngành học được đào tạo bậc Thạc sĩ (Research) và Tiến sĩ (Research) tại trường.

Để tìm hiểu thông tin về các ngành học được đào tạo, mời bạn tham khảo tại đây.

Số lượng học bổng: Hạn chế.

Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên quốc tế (trừ các sinh viên đến từ New Zealand).

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong vòng 2 năm với bậc Thạc sĩ và 3 năm với bậc Tiến sĩ.

Lưu ý: Chỉ sinh viên bậc Tiến sĩ mới có thể gia hạn học bổng.

Giá trị học bổng:Học bổng bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt hàng năm (có giá trị tương đương $26 288 năm 2016) và các chi phí y tế của sinh viên. (nếu sinh viên sử dụng visa loại subclass 574).

Yêu cầu:

Để đủ điều kiện xét duyệt học bổng, ứng viên phải sở hữu bằng tốt nghiệp tương đương Bằng Danh dự bậc Nhất của Australia (đây là bằng Cử nhân hệ bốn năm trong đó sinh viên thực hiện một dự án nghiên cứu chính vào năm cuối cùng). Các ứng viên cần hoàn thành xuất sắc tất cả các chương trình đánh giá năng lực tại bậc học này. Học bổng sẽ được trao dựa trên thành tích học tập và tiềm năng trong nghiên cứu. Ban tuyển sinh không xét đến các thành tích ngoại khóa khác.

Ứng viên không được có trình độ nghiên cứu mà ĐH Adelaide xếp là tương đương với bằng Tiến sĩ Nghiên cứu tại Úc, hoặc nếu đang theo chương trình Thạc sĩ Nghiên Cứu thì không được có trình độ nghiên cứu mà ĐH Adelaide xếp là tương đương hay cao hơn với bằng Thạc sĩ Nghiên cứu tại Úc.

Các ứng viên quốc tế không chứng minh được năng lực sử dụng tiếng Anh trước ngày hết hạn nhận hồ sơ, hoặc các ứng viên theo học Chương trình Anh ngữ (trước tuyển sinh) để đáp ứng được yêu cầu về ngôn ngữ của nhà trường, đều không đủ điều kiện xét tuyển học bổng.

Bên cạnh đó, ứng viên cũng cần là sinh viên quốc tế và duy trì trạng thái ‘sinh viên quốc tế” đó trong suốt khoảng thời gian theo học tại trường.

Học bổng không có giá trị với các công dân Australia, sinh viên thường trú tại Australia và công dân New Zealand.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/01/2017 hoặc 30/04/2017

(Học bổng hằng năm)

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên cần nộp hồ sơ tuyển sinh chính thức và hồ sơ xét duyệt học bổng qua hệ thống hồ sơ trực tuyến. Sinh viên không phải nộp phí tuyển sinh.

Hạn chót cho Học kì 1 năm 2017 là 31/08/2016 hoặc 31/01/2017. Hạn chót cho Học kì 2 năm 2017 là 31/01/2017 hoặc 30/04/2017.

Cách thức nộp hồ sơ tại đây

Xem thêm thông tin:

Xem tại đây.