Xã hội học

Đại học Newcastle, Anh

4 năm trước 0

Đại học Miami, Mỹ

4 năm trước 0

Đại học Hamburg (UHH), Đức

4 năm trước 0

Đại học Aberdeen, Scotland

4 năm trước 0

Đại học Aalborg (AAU), Đan Mạch

4 năm trước 0

Đại học Hawai’i ở Manoa, Mỹ

4 năm trước 0

Đại học Konstanz, Đức

4 năm trước 0

Đại học Bielefeld, Đức

4 năm trước 0

Đại học Mannheim (UMA), Đức

5 năm trước 0

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.

Chuyển đến thanh công cụ