Truyền thông đại chúng

Đại học Miami, Mỹ

4 năm trước 0

Đại học Luxembourg, Luxembourg

4 năm trước 0

Đại học Pompeu Fabra (UPF), Tây Ban Nha

4 năm trước 0

Đại học Texas A&M (TAMU), Mỹ

4 năm trước 0

Đại học Korea (KU), Hàn Quốc

4 năm trước 0

Đại học Hawai’i ở Manoa, Mỹ

4 năm trước 0

Đại học Công nghệ Chalmers, Thụy Điển

4 năm trước 0

Đại học Radboud Nijmegen (RU), Hà Lan

5 năm trước 0

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.

Chuyển đến thanh công cụ