Thiết kế

Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU), Hồng Kông

4 năm trước 0

Đại học Monash, Úc

4 năm trước 0

Đại học Giao thông Thượng Hải (SJTU), Trung Quốc

5 năm trước 0

Đại học Calgary, Canada

5 năm trước 0

Đại học Bách khoa Milan (Politecnico di Milano), Ý

5 năm trước 0

Trường Free University of Bozen-Bolzano, Ý

5 năm trước 0

Viện Công nghệ Georgia (Georgia Tech), Mỹ

5 năm trước 0

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.

Chuyển đến thanh công cụ