Nghiên Cứu

Đại học Miami, Mỹ

4 năm trước 0

Đại học Hawai’i ở Manoa, Mỹ

4 năm trước 0

Đại học Trento, Ý

4 năm trước 0

Đại học Dalhousie, Canada

4 năm trước 0

Đại học Radboud Nijmegen (RU), Hà Lan

5 năm trước 0

Đại học Mannheim (UMA), Đức

5 năm trước 0

Đại học Emory, Mỹ

5 năm trước 0

Đại học Tohoku, Nhật Bản

6 năm trước 0

Đại học Osaka, Nhật Bản

6 năm trước 0

Đại học Simon Fraser, Canada

6 năm trước 0

Đại học Dartmouth, Mỹ

6 năm trước 0

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.

Chuyển đến thanh công cụ