Quan hệ quốc tế

Đại học Giao thông Thượng Hải (SJTU), Trung Quốc

4 năm trước 0

Đại học Trento, Ý

4 năm trước 0

Đại học Libre de Brussels (ULB), Bỉ

5 năm trước 0

Đại học Tufts, Mỹ

5 năm trước 0

Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ

6 năm trước 0

Đại học Adelaide, Úc

6 năm trước 0

Đại học Wollongong, Úc

6 năm trước 0

Đại học Durham, vương quốc Anh

6 năm trước 0

Đại học Heidelberg – Đức

7 năm trước 0

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.

Chuyển đến thanh công cụ