Nông nghiệp và các chuyên ngành liên quan

Trường Hebrew University of Jerusalem (HUJI), Israel

4 năm trước 0

Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU), Đài Loan

4 năm trước 0

Đại học Bologna (UNIBO), Ý

4 năm trước 0

Đại học Giao thông Thượng Hải (SJTU), Trung Quốc

4 năm trước 0

Đại học Chiết Giang (ZJU), Trung Quốc

4 năm trước 0

Đại học Dalhousie, Canada

4 năm trước 0

Đại học Purdue, Mỹ

5 năm trước 0

Đại học Illinois tại Urbana–Champaign (UIUC), Mỹ

5 năm trước 0

Đại học Ohio State (OSU), Mỹ

5 năm trước 0

Đại học Lincoln, New Zealand

5 năm trước 0

Đại học Wisconsin – Madison, Hoa Kỳ

6 năm trước 0

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.

Chuyển đến thanh công cụ