Luật

Đại học Konstanz, Đức

5 năm trước 0

Đại học Paris Diderot (Paris 7), Pháp

5 năm trước 0

Đại học Bayreuth, Đức

5 năm trước 0

Trường Queen’s University Belfast (QUB), Anh

5 năm trước 0

Đại học Chiết Giang (ZJU), Trung Quốc

5 năm trước 0

Đại học Trento, Ý

5 năm trước 0

Đại học Tel Aviv (TAU), Israel

5 năm trước 0

Đại học Kỹ thuật Darmstadt (TU Darmstadt), Đức

5 năm trước 0

Đại học Paris Descartes (Paris V), Pháp

5 năm trước 0

Đại học Calgary, Canada

5 năm trước 0

Đại học Utah, Mỹ

5 năm trước 0

Đại học Newcastle (UON), Úc

5 năm trước 0

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.

Chuyển đến thanh công cụ