Luật

Đại học Kiel (CAU), Đức

4 năm trước 0

Đại học Tilburg, Hà Lan

4 năm trước 0

Đại học Monash, Úc

4 năm trước 0

Đại học Goethe Frankfurt, Đức

4 năm trước 0

Đại học Hawai’i ở Manoa, Mỹ

4 năm trước 0

Đại học Konstanz, Đức

4 năm trước 0

Đại học Bayreuth, Đức

4 năm trước 0

Đại học Trento, Ý

4 năm trước 0

Đại học Tel Aviv (TAU), Israel

4 năm trước 0

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.

Chuyển đến thanh công cụ