Luật

Đại học Bristol, Anh quốc

7 năm trước 0

Đại học Quốc gia Úc

7 năm trước 0

Đại học Toronto, Canada

7 năm trước 0

Đại học Cambridge, Anh quốc

7 năm trước 1

Đại học Queensland, Úc

7 năm trước 0

Đại học Utrecht, Hà Lan

7 năm trước 0

James Cook University

11 năm trước 0

The University of Sydney

11 năm trước 3

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.

Chuyển đến thanh công cụ