Kỹ thuật

Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU), Hồng Kông

4 năm trước 0

Đại học Miami, Mỹ

4 năm trước 0

Đại học Pompeu Fabra (UPF), Tây Ban Nha

4 năm trước 0

Đại học Korea (KU), Hàn Quốc

4 năm trước 0

Đại học Kỹ thuật Đan Mạch (DTU), Đan Mạch

4 năm trước 0

Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU), Đài Loan

4 năm trước 0

Đại học Bologna (UNIBO), Ý

4 năm trước 0

Đại học Witwatersrand, Nam Phi

4 năm trước 0

Đại học Aberdeen, Scotland

4 năm trước 0

Đại học Aalborg (AAU), Đan Mạch

4 năm trước 0

Đại học Iowa, Mỹ

4 năm trước 0

Viện CentraleSupélec, Pháp

4 năm trước 0

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.

Chuyển đến thanh công cụ