Kỹ thuật hóa học

Đại học Giao thông Thượng Hải (SJTU), Trung Quốc

4 năm trước 0

Trường Queen’s University Belfast (QUB), Anh

4 năm trước 0

Đại học Công nghệ Chalmers, Thụy Điển

4 năm trước 0

Trường Colorado School of Mines, Mỹ

4 năm trước 0

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.

Chuyển đến thanh công cụ