Kinh tế

Đại học Groningen (UG), Hà Lan

4 năm trước 0

Đại học Lincoln, New Zealand

4 năm trước 0

Đại học California, Los Angeles (UCLA), Hoa Kỳ

5 năm trước 0

Đại học Sheffield, vương quốc Anh

5 năm trước 0

Đại học Cardiff, Vương quốc Anh

5 năm trước 0

Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc

5 năm trước 0

Weekly Sponsor

Đại học Công nghệ Sydney, Úc

5 năm trước 0

Đại học Cao đẳng Luân Đôn

5 năm trước 0

Đại học Amsterdam, Hà Lan

5 năm trước 0

Đại học Montreal, Canada

5 năm trước 0

Đại học York, Anh

5 năm trước 0

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. 100% Miễn phí Apply

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.Chuyển đến thanh công cụ