Kiến trúc

Đại học Newcastle, Anh

4 năm trước 0

Đại học Miami, Mỹ

4 năm trước 0

Đại học Korea (KU), Hàn Quốc

4 năm trước 0

Đại học Bologna (UNIBO), Ý

4 năm trước 0

Đại học Aalborg (AAU), Đan Mạch

4 năm trước 0

Đại học Oulu, Phần Lan

4 năm trước 0

Đại học Monash, Úc

4 năm trước 0

Đại học Hawai’i ở Manoa, Mỹ

5 năm trước 0

Đại học Tel Aviv (TAU), Israel

5 năm trước 0

Đại học Kỹ thuật Darmstadt (TU Darmstadt), Đức

5 năm trước 0

Đại học Công nghệ Chalmers, Thụy Điển

5 năm trước 0

Đại học Utah, Mỹ

5 năm trước 0

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.

Chuyển đến thanh công cụ