Công nghệ Thông tin CNTT

Đại học Montreal, Canada

5 năm trước 0

Đại học York, Anh

5 năm trước 0

Đại học Melbourne, Úc

5 năm trước 0

Đại học Quốc gia Singapore (NUS)

6 năm trước 0

Đại học Bath Spa, Anh quốc

6 năm trước 0

Weekly Sponsor

Đại học British Columbia, Canada

6 năm trước 0

Đại học Harvard, Hoa Kì

6 năm trước 0

Đại học Tokyo, Nhật Bản

6 năm trước 0

Đại học Westminster, Anh quốc

6 năm trước 0

Đại học Waterloo, Canada

6 năm trước 0

Đại học Bristol, Anh quốc

6 năm trước 0

Apply Học bổng Toàn Phần ANS Hệ Cao Đẳng Điều dưỡng Đa Khoa, Singapore 2021-2022

  • Được tài trợ 100% học phí + KTX + sinh hoạt phí từ SGD 720/ tháng
  • Thu nhập sau khi tốt nghiệp từ SGD 2500 – 3000/tháng trong 6 năm.
  • Có cơ hội nhập Quốc tịch Singapore và học lên Đại Học, Thạc sỹ trong quá trình làm việc tại Singapore.Chuyển đến thanh công cụ