Các ngành học được đào tạo tại trường

Đại học quốc tế Karlshochschule, Đức

2 năm trước 0

Đại học Western Sydney, Úc

4 năm trước 0

[LAST CALL] APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc 9/2021 (Deadline: 31/7)

1. 100% Miễn phí Apply

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.Chuyển đến thanh công cụ