Z Du học, Du học Canada

Học bổng được đặt theo tên của Thiếu tướng Georges P. Vanier, Tổng thống đốc tiếng Pháp đầu tiên của Canada, chương trình Học bổng Sau đại học Vanier Canada (Vanier CGS) giúp các cơ sở giáo dục Canada thu hút sinh viên tiến sĩ có trình độ cao.

Hàng năm có đến 166 suất học bổng được trao. Học bổng nhằm thu hút và giữ chân các sinh viên tiến sĩ xuất sắc trên thế giới bằng cách hỗ trợ những sinh viên này thể hiện cả kỹ năng lãnh đạo và tiêu chuẩn cao về thành tích học tập trong các nghiên cứu sau đại học về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, kỹ thuật và sức khỏe.

THÔNG TIN HỌC BỔNG:

  • Thời gian học: trong vòng 3 năm
  • Trị giá $50.000/năm trong quá trình học tiến sĩ
  • Xem xét ba tiêu chí lựa chọn có trọng số như nhau: Học lực xuất sắc, Tiềm năng nghiên cứu và Lãnh đạo (tiềm năng và khả năng đã được chứng minh)

ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ:

  • Công dân Canada
  • Công dân Quốc tế
  • Người thường trú tại Canada

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU:

  • Nghiên cứu sức khỏe
  • Khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  • Khoa học Xã hội và Nhân văn

LƯU Ý:

Các ứng cử viên phải được đề cử bởi một tổ chức Canada với hạn ngạch tổ chức các học giả Vanier. Các ứng cử viên chỉ nên tìm kiếm một đề cử từ tổ chức mà họ muốn theo học.

THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

Nguồn : Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Vanier Canada Graduate Scholarships 2022-2023 - iVolunteer Vietnam