Z Du học, Du học Anh

Đại học New England (UNE) được thành lập năm 1938 với tư cách là một trường đại học nghiên cứu công lập. Trường đại học này hàng năm cấp học bổng trị giá 5 triệu USD cho tất cả các ứng viên trong nước và quốc tế. Hơn 23.000 sinh viên theo học từ khắp nơi trên thế giới.

YÊU CẦU:

▪︎ Sinh viên trong nước và quốc tế từ khắp nơi trên thế giới có đủ điều kiện để đăng ký.

▪︎ Đối với Thạc sĩ Nghiên cứu hoặc Thạc sĩ Triết học: Bằng cử nhân với danh dự hạng nhất hoặc hạng hai từ bất kỳ trường đại học được công nhận nào đều được chấp nhận.

▪︎ Bằng cử nhân với hạng nhất hoặc hạng hai cao hơn

▪︎ Bằng thạc sĩ từ một tổ chức có chất lượng học thuật cao, bao gồm một lượng nghiên cứu đáng kể

▪︎ Bằng cấp tương đương thể hiện sự xuất sắc và năng lực trong nghiên cứu

HỒ SƠ GỒM:

▪︎ Bằng Thạc sĩ, ứng viên phải có Bảng điểm Bằng Cử nhân (hoặc cao hơn)

▪︎ Bảng điểm được xác minh bằng cấp mới nhất có tem chính thức sẽ được tải lên. (Bao gồm cả điểm chấm điểm)

▪︎ Hai thư giới thiệu

▪︎ Đề xuất nghiên cứu

▪︎ Sơ yếu lý lịch hoặc Sơ yếu lý lịch.

▪︎ Thư chấp nhận của người giám sát

▪︎ Điểm trình độ tiếng Anh chính thức của TOEFL hoặc IELTS. (Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn)

▪︎ Các tài liệu tham khảo khác (nếu có)

▪︎ Có quy trình đăng ký trực tuyến để đăng ký Học bổng Chương trình Đào tạo Nghiên cứu của Chính phủ Úc 2023 dành cho Sinh viên Quốc tế. Ứng viên cũng có thể nộp đơn bằng cách gửi bản cứng đến trường đại học.

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

▪︎ Học phí Đại học.

▪︎ Chỗ ở miễn phí.

▪︎ Khoản trợ cấp 28.597 đô la mỗi năm.

▪︎ Quỹ Y tế (Nghỉ ốm được trả lương).

▪︎ Các quỹ nghiên cứu cũng cung cấp.

LINK ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY.

Nguồn : Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học New England 2022-2023 - iVolunteer Vietnam