Thi học bổng MBA - Đại học St.Gallen 2017 - Du học Vinahure

Được thành lập vào năm 1898, Đại học St. Gallen là một trường đại học nghiên cứu có lịch sử lâu đời tại Thụy Sĩ. Trường được xem là một trong những trường kinh doanh hàng đầu thế giới. Đây là nơi dành cho sinh viên và cả những người dân sống trong vùng. St. Gallen được gọi là HSG, có khoa lớn nhất về quản trị kinh doanh. Trường cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau để giúp sinh viên xác định mục tiêu và con đường nghề nghiệp của mình, cũng như tích lũy kinh nghiệm làm việc khi theo học tại trường đại học này.

📍 GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

Theo quy định, các khoản trợ cấp trị giá 20 000 CHF cho mỗi chương trình được trao mỗi năm. Các sinh viên xuất sắc được Trung tâm Tư vấn Tài trợ Nghiên cứu xác định dựa trên các tiêu chí khác nhau và được yêu cầu nộp thêm tài liệu. Việc lựa chọn cuối cùng những người được trao học bổng là trách nhiệm của các đại diện của chương trình Thạc sĩ tương ứng.

📍 CHI TIẾT HỌC BỔNG:

Đại học St.Gallen hợp tác với “Quỹ Nghiên cứu Thụy Sĩ ” và “Quỹ Học bổng Học thuật Đức“. Sinh viên theo học của Đại học St.Gallen có thành tích học tập xuất sắc trong năm đánh giá HSG, được Trung tâm Tư vấn về Tài trợ Nghiên cứu xác định theo tiêu chí lựa chọn tương ứng của hai cơ sở nghiên cứu và được xem xét liệu dữ liệu của họ có thể được chuyển tiếp hay không.

– Thông tin chung:

Hiện tại, cả hai cơ sở nghiên cứu đều chấp nhận các đơn đăng ký tự học.

Học bổng xuất sắc của Đại học St.Gallen dành cho sinh viên Thạc sĩ:

Một học bổng xuất sắc khác là “Quỹ học bổng Starr International Foundation“. Quỹ hướng tới các sinh viên giỏi, giỏi ngoại ngữ có bằng Cử nhân nước ngoài được công nhận và đang theo học Thạc sĩ tại một trong các chương trình tiếng Anh:

 • Chiến lược và Quản lý Quốc tế (SIM)
 • Kinh tế Định lượng và Tài chính (MiQE / F)
 • Các vấn đề quốc tế và quản trị (MIA)
 • Tài chính ngân hàng (MBF)
 • Quản lý tiếp thị (MiMM)
 • Kinh tế học (MEcon)
 • Luật quốc tế (MIL)
 • Tài chính và Kế toán (MAccFin)
📍 ĐIỀU KIỆN NỘP HỒ SƠ:
 • Các sinh viên ghi danh của Đại học St.Gallen có thành tích học tập xuất sắc trong năm đánh giá HSG sẽ được Trung tâm Tư vấn về Tài trợ Học tập xác định và mời nộp đơn xin Học bổng Xuất sắc.
 • Không thể nộp đơn mà không có thư mời từ Đại học St.Gallen.
 • Ngoài tiêu chí kết quả hoạt động nêu trên, có thể áp dụng các tiêu chí lựa chọn khác, tùy thuộc vào nguồn kinh phí.
 • Việc lựa chọn cuối cùng những người được trao học bổng là trách nhiệm của các ủy ban liên quan.
📍 THÔNG TIN CHI TIẾT: TẠI ĐÂY

Nguồn : Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Và Thạc Sĩ Tại Đại Học St.Gallen (Thụy Sĩ) - iVolunteer Vietnam