GIỚI THIỆU

BI Norwegian Business School là trường kinh doanh lớn nhất ở Na Uy và lớn thứ hai ở châu Âu. BI hiện đứng thứ 49 trong bảng xếp hạng của Financial Times về các Trường Kinh doanh Châu Âu. Năm 2009, BI được Eduniversal xếp hạng là trường kinh doanh có ảnh hưởng thứ 35 trên thế giới.

Học bổng Cử nhân Công nghệ và Tài chính dành cho Phụ nữ được thiết lập với mục tiêu truyền cảm hứng cho các ứng viên nữ tài năng theo đuổi các nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính hoặc công nghệ.

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

Học bổng sẽ chi trả toàn bộ học phí trong tối đa ba năm, nếu sinh viên duy trì các yêu cầu về tiến độ học tập.

ĐỐI TƯỢNG

– Ứng viên nữ có thành tích học tập tốt

– Học 1 trong 2 chương trình:

– Ứng viên nộp đơn cho Cử nhân Quốc tế BI và Học bổng Quốc tế BI cũng được xem xét cho học bổng này. Thư xin học bổng riêng không bắt buộc.

YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ HỌC TẬP

 • Tiến trình học tập đầy đủ (30 ECTS) trong mỗi học kỳ.
 • Điểm trung bình tích lũy tối thiểu là B theo thang điểm BI ECTS sau khi hoàn thành mỗi học kỳ.
 • Ứng viên phải chuẩn bị để trở thành “Đại sứ BI”. Các chi tiết liên quan đến trách nhiệm sẽ được nêu rõ trong Hợp đồng học bổng.

– Chú ý:

 • Có thể đăng ký nhiều hơn một học bổng nhưng mỗi sinh viên sẽ chỉ được trao một học bổng.
 • Học bổng được trao tặng gắn liền với chương trình học và khuôn viên trường, và không thể chuyển nhượng.
 • Chỉ những ứng viên được nhận vào từ Mùa thu năm 2022 mới được xem xét cho học bổng này.

QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN

 • Chỉ những ứng viên đã được nhận vào chương trình cử nhân cụ thể và đã nộp đơn theo hướng dẫn mới được xem xét.
 • Ứng viên sẽ được đánh giá trên bảng điểm của họ.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến xếp hạng: thành tích học tập, thành tích hoạt động ngoại khóa và thành tích cá nhân đặc biệt.
 • Ưu tiên cho ứng viên lấy bằng cử nhân lần đầu.

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

– Viết một lá thư xin học bổng, dài tối đa một trang, nêu rõ lý do tại sao bạn xứng đáng nhận học bổng và thành tích học tập của bạn đủ tiêu chuẩn như thế nào để bạn được xem xét.

– Tải thư xin học bổng cùng với đơn xin nhập học của bạn lên cổng nộp đơn trực tuyến.

– Link ứng tuyển: TẠI ĐÂY

LƯU Ý

 • Thư mời học bổng không được gửi cùng với thư mời nhập học.
 • Ứng viên nên chấp nhận lời đề nghị nhập học trong khi chờ quyết định học bổng.
 • Thư mời học bổng sẽ được gửi vào tháng 4 và tháng 6.
 • Thư mời học bổng phải được chấp nhận trước ngày ghi trên thư mời nhập học. Học bổng không được chấp nhận trước thời hạn sẽ bị thu hồi và phân bổ lại cho ứng viên khác.
 • Ứng viên không được chọn sẽ được thông báo trước khi kết thúc chu kỳ trao học bổng.
 • Các quyết định về học bổng không thể bị kháng nghị.

THÔNG TIN CHI TIẾT: NGAY TẠI ĐÂY

Nguồn: Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Dành Cho Ứng Viên Nữ Tại Đại Học BI Norwegian Business School - iVolunteer Vietnam