University of Waterloo Sign scaled 1 Du học, Du học Canada
Học bổng Các Bậc Học Tại University of Waterloo 2022 - 2023 4 Du học, Du học Canada

Học bổng Đại học Waterloo 2022-2023 là học bổng dành cho sinh viên quốc tế được tài trợ hoàn toàn. Học bổng này dành cho các nghiên cứu đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Học bổng của Đại học Waterloo có giá trị lên đến $ 10.000. Để hỗ trợ sinh viên Canada và quốc tế, Đại học Waterloo giới thiệu Quỹ David Johnston-Lebovic. Là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Canada, Đại học Waterloo liên tục được xếp hạng là trường sáng tạo và phổ biến nhất cho các chương trình giáo dục hợp tác. Nó có sáu khoa và mười trường cao đẳng dựa trên giảng viên quản lý các chương trình giáo dục.

THÔNG TIN HỌC BỔNG:

 • Bậc học: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
 • (Các) tổ chức: Đại học Waterloo.
 • Du học: Canada.
 • Các khóa học được cung cấp: Học bổng được mở để theo học bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ dựa trên nghiên cứu và đại học trong bất kỳ chủ đề nào do Đại học Waterloo cung cấp.
 • Thời gian chương trình: Phụ thuộc vào chương trình đã chọn.

CHI TIẾT HỌC BỔNG :

 • Giải thưởng sẽ được trao có giá trị lên tới 2.500 đô la cho trải nghiệm học tập một kỳ, 2.500 đến 5.000 đô la cho công việc một kỳ hoặc kinh nghiệm tình nguyện, lên đến 10.000 đô la cho kinh nghiệm làm việc hoặc tình nguyện trong hai kỳ.
 • International Master’s Award of Excellence có giá trị 2.500 đô la mỗi kỳ cho tối đa 6 kỳ.

YÊU CẦU:

 • Ngôn ngữ yêu cầu: Tiếng Anh.
 • Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả các quốc gia trên thế giới.
 • Các ứng viên có kết quả học tập tốt (thông thường là trung bình tối thiểu 70% ở cấp độ đại học; thông thường tối thiểu 75% trung bình ở cấp độ sau đại học) đủ điều kiện để đăng ký học bổng này.
 • Các ứng viên phải là sinh viên đại học và sau đại học toàn thời gian ở bất kỳ khoa nào muốn tham gia trải nghiệm quốc tế ở Israel, bao gồm vị trí làm việc hợp tác quốc tế được trả lương tối thiểu hoặc tình nguyện viên, vị trí tình nguyện viên, trao đổi học thuật hoặc một kỳ học liên quan đến yêu cầu học tập.
 • Sinh viên quốc tế có giấy phép du học Canada hợp lệ được đăng ký toàn thời gian và được đánh giá học phí quốc tế.
 • Thường được trao cho sinh viên trong các chương trình dựa trên nghiên cứu (luận án hoặc bài báo nghiên cứu lớn).
 • Thông thường sẽ chỉ được cấp cho học sinh vào học kỳ đầu tiên của chương trình của họ (học kỳ 1.0).
 • Sinh viên phải thể hiện sự xuất sắc trong học tập thông qua các tiêu chí do Khoa thiết lập.
 • Sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu về tiến độ học tập của chương trình của họ và không có các yêu cầu nhập học tập sự vượt trội.
 • Giải thưởng này có thể được bổ sung cho các học bổng nội bộ hoặc bên ngoài khác (ví dụ: Học bổng Sau đại học UW, OGS, v.v.). Lưu ý: học bổng khác với tài trợ – xem gạch đầu dòng tiếp theo.
 • Thông thường, sinh viên không nên đồng thời nhận tài trợ của chính phủ hoặc cơ quan nước ngoài (ví dụ: Hội đồng học bổng Trung Quốc, tài trợ của Libya, v.v.) hoặc được tự tài trợ toàn bộ hoặc một phần vượt quá mức hỗ trợ tối thiểu của Khoa.
 • Học sinh có cha hoặc mẹ theo chương trình IMSA hiện có không được đề cử tham gia IMAE; tuy nhiên, một sinh viên đã được cấp IMSA trước đây cho bằng thạc sĩ đã hoàn thành trước đó có thể được đề cử cho IMAE.
 • Sinh viên sẽ được tự động xem xét cho giải thưởng này dựa trên đơn đăng ký nhập học của họ. Các Phòng ban và / hoặc Khoa sẽ xác định quy trình nội bộ của riêng họ, qua đó họ chọn người nhận dựa trên các tiêu chí đủ điều kiện và phân bổ.
 • Các khoa có thể áp đặt các tiêu chí đủ điều kiện nghiêm ngặt hơn nếu thích hợp

LINK ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

Nguồn : Học bổng Các Bậc Học Tại University of Waterloo 2022 - 2023 - iVolunteer Vietnam