9k= Du học, Du học Anh

Đại học Swansea là một trường đại học công lập dẫn đầu về nghiên cứu tọa lạc tại Swansea, Wales, Vương quốc Anh. Trường được xếp hạng thứ 22 tại Vương quốc Anh vì đã cung cấp các nghiên cứu có tác động thực sự đến các vấn đề toàn cầu. Để hỗ trợ cho sinh viên Quốc tế du học tại Vương quốc Anh, đại học Swansea đã thành lập Học bổng Quốc tế xuất sắc 2022 – 2023. Học bổng được trao cho các sinh viên đại học và thạc sĩ đã chứng tỏ được khả năng hoặc tiềm năng học tập xuất sắc trong thời gian học tại Đại học Swansea. Học bổng sẽ được trao dưới dạng giảm học phí.

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

Trị giá £6.000 : £4.000 được trao trong năm nhất và £2.000 được trao cho năm 2 đối với sinh viên đạt điểm trung bình 70%.

ĐIỀU KIỆN:

  • Không phải là công dân Vương quốc Anh và được xếp vào nhóm nộp lệ phí ở nước ngoài.
  • Ứng viên phải đăng ký và nhận được thư mời học tại Đại học Swansea ở cấp độ Đại học hoặc Thạc sĩ.
  • Sinh viên BSc, BA, BEng, LLB, MEng, MSci, MSc, MPharm, MBBCh, MA, LLM, MRes (không giống như Thạc sĩ nghiên cứu) đủ điều kiện.
  • Cựu sinh viên đủ điều kiện.
  • Ứng viên phải thể hiện được sự xuất sắc trong kết quả học tập cho đến nay và những gì sẽ đạt được tại Đại học Swansea trong đơn đăng ký.
  • Ứng viên phải tự tài trợ (không nhận tài trợ từ quốc gia sở tại/cơ quan tài trợ hoặc tổ chức bên thứ ba bên ngoài).
  • Học bổng sẽ chỉ được sử dụng để chi trả học phí và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

  • Ứng viên tải xuống và điền đơn đăng ký nhập học TẠI ĐÂY và gửi đến địa chỉ ido@swansea.ac.uk.
  • Ứng viên phải nộp bảng điểm của các nghiên cứu trước đây và bản sao hộ chiếu.
  • Đáp ứng yêu cầu về ngôn ngữ: TẠI ĐÂY.

Nguồn : Học Bổng Bán Phần Bậc Đại Học Và Sau Đại Học Tại Đại Học Swansea 2022 - 2023 - iVolunteer Vietnam